Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Styrdokument

Salamancadeklarationen

2015-06-11 21:13 #0 av: Loris M

Den 7-10 juni 1994 samlades 92 regeringar och 25 internationella organisationer i Salamanca i Spanien för en internationell konferens om elever i behov av särskilt stöd. Resultatet blev Salamancadeklarationen. Känner du till den?

Sverige var en av dem länder som deltog i konferensen och även undertecknade deklarationen. Syftet med konferensen var att diskutera undervisning för elever i behov av särskilt stöd och att alla barn oavsett förutsättningar har rätt till en likvärdig utbildning. Samt att komma med förslag och goda exempel på hur undervisningen för barn i behov av stöd kan organiseras. Mycket handlar om skolan, samhället i stort, men även flera grundläggande principer som likväl kan handla om förskolan. Bl.a. står det så här under punkt 4:

"Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur" (s. 17)

Mera konkret står det under punkt 53 och 54 om förskoleverksamhet: 

"Den integrerade skolans möjligheter att lyckas beror i hög grad på om man på ett tidigt stadium kan identifi era, be döma och stimulera de mycket små barn som har särskilda undervisningsbehov. Tillsynen av småbarn bör utvecklas och pedagogiska program för barn upp till sex års ålder bör tas fram och/eller ges en ny inriktning för att främja deras fysiska, intel lektuella och sociala utveckling och stärka deras mentala bered skap för den reguljära skolundervisningen... "

"Många länder har valt att systematiskt främja inskol ningsaktiviteter i de tidiga barnaåren, antingen genom att stödja förskolornas och förskolornas utveckling eller genom att organi sera familjeinformation och upplysningsaktiviteter i samband med de av samhället tillhandahållna tjänsterna (hälso-, mödra - och spädbarnsvård), skolgång samt lokala föräldra- eller kvinno föreningar." (s. 30)

Källa: https://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf 

Under alla år som jag jobbat i förskolan har jag aldrig höst talas om deklarationen. Om jag minns rätt togs det inte heller upp på utbildningen när jag läste till förskollärare, vilket är nu för nästan 15 år sedan. Det var först när jag började läsa till specialpedagog som jag läste dokumentet för första gången. Visserligen arbetar förskolan redan inkluderande och mycket av det som står i deklarationen finns även i förskolans läroplan framförallt när det gäller de grundläggande värderingar och allas rätt till en bra utbildning. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att det finns så många pedagoger som inte känner till den (det är min erfarenhet) eftersom denna deklaration är lika mycket ett styrdokument som skollagen eller läroplanen. 

Vad tycker ni? Har ni kommit i kontakt med Salamancadeklarationen och i så fall på vilket sätt? Anser ni att det är ett viktigt dokument?

Mvh 

Loris M

Bild från http://www.publicdomainpictures.net/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-26 20:20 #1 av: Loris M

Känner ni till den?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-27 12:43 #2 av: OberonsMatte

Hm, jag har hört namnet "Salamancadeklarationen" tidigare, men i vilket sammanhang kan jag inte minnas. Det kan inte ha varit på utbildningen eftersom jag blev klar  -89, men kanske på någon föreläsning?

Jag håller med om att det är ett viktigt dokument som borde vara mer allmänt känt i förskolan. Även om jag kände igen namnet hade jag inte kunnat beskriva vad det handlar om, men det kan jag nu, så tack för det!

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.