Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Ledning och organisation

Reflektionstid

2015-07-12 22:22 #0 av: Loris M

Att reflektera över sin pedagogiska praktik är nödvändigt för att kunna förändra och utveckla den. Men många gånger prioriteras det praktiska arbetet framför reflektion och diskussion i arbetslaget. Varför är det så och vilka konsekvenser kan detta ha för barnens lärande?

Något jag alltid förundrats över när jag arbetade i förskolan är hur ledningen hanterat vår reflektionstid. På något sätt fanns det alltid någon naiv tilltro att vi alltid ska kunna göra ett fantastiskt jobb med barnen men utan att få tid till reflektion. Tiden har aldrig räckt till på något konstigt sätt och det är annat som prioriterats. För mig har det alltid varit obegripligt hur man som chef tänker och hur kan man tro att någon kan göra ett bra jobb utan att man med jämna mellanrum får tid över att reflektera över sin praktik. Precis som barnen, behöver även vi pedagoger få utmaningar. Vi behöver träffa våra kollegor och diskutera inte bara det vi gör utan också vårt pedagogiska uppdrag och inte minst varför vi tänker som vi tänker. Utan kompetensutbildning och utan att vi utmanar varandra och våra invanda tankesätt, kommer vi att agera så som vi brukar och det finns nästan inget farligare än att fastna i ett sätt tänka och ett sätt att agera.

Många gånger har jag varit med om att min chef kommer med ett färdigt projekt som någon annan utarbetat och som flera andra förskolor i området ska jobba med. Något som inom forskning kallas för ett ”uppifrån och ner perspektiv”, d.v.s. att ledningen bestämmer vad förskolan ska arbeta med. Inte utifrån förskolans egna behov utan ett kommunövergripande behov. Som tyvärr många gånger har svårt att få fästet i praktiken. Många gånger har jag även varit med om att vi får en föreläsning och efter ett APT eller en planeringsdag där man äntligen får tillfälle att prata med kollegor, förväntas man kunna åstadkomma under dagen efter.

Som förskollärare kan man inte luta sig tillbaka när man tagit sin examen. Utan man måste underhålla och uppdatera sina kunskaper då ny forskning kommer hela tiden. Skollagen (SFS 2010:800) är ganska tydlig på den punkten: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövat erfarenhet” (5 § ). Det är alltså inget vi får välja, vi måste ta del av forskningen och hålla oss uppdaterade och utgå från det när vi organiserar för lärande på förskolan. Även förskolans läroplan och andra styrdokument måste vara levande dokument som ska diskuteras. Läroplanen är som bekant ett tolkningsbart dokument och kräver att vi tillsammans med kollegor funderar över vad som menas med alla dessa formuleringar. Vad menas med beprövad erfarenhet? Vad menas med att utbildningen ska vara likvärdig? Vad menas med att barnen ska utveckla förmåga att urskilja teknik i vardagen? O.s.v.

Reflektionstid är något som vi pedagoger oftast fått kämpa för precis som att det är ett privilegium och inte en självklar rättighet. För att kunna göra ett bra jobb anser jag att det är nödvändigt med kontinuerlig reflektionstid. Där man diskuterar pedagogiska frågor, vårt förhållningssätt mot barn, kollegor och föräldrar, vårt barnsyn och mycket annat. Ibland har jag även mött en oförståelse även hos kollegor när det kommer till tid för reflektion och möten. Ibland kan man höra: "Jaha, ska vi inte vara med barnen längre?".Det här har jag inte heller kunnat förstå. Det handlar inte om hur mycket tid vi tillbringar med barnen, utan att vi gör något vettigt av tiden vi tillbringar med barnen. Att vi bidrar till deras utveckling och lärande. Eller vad tycker ni?

Bild från: http://www.publicdomainpictures.net/ 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-07 17:17 #1 av: Loris M

Hur ser det ut med samtal och reflekterande för er?  

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.