Pedagogiska inriktningar

Waldorfpedagogiken

2016-02-21 19:58 #0 av: Loris M

Vad går Waldorfpedagogiken ut på? Hur och när växte den fram? Varför använder man inom denna pedagogiska inriktning enkelt utformade leksaker av naturmaterial och varför avråder de från att barnen ska använda sig av digitala medier?

Bakgrund och kunskapssyn

Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919 och grundades i Stuttgart på initiativ av fabrikören Emil Molt. Han gav i uppdrag till Rudolf Steiner att starta en skola för arbetarnas barn. Något som kännetecknar waldorfförskolorna är en återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial. Samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken, i praktiska och konstnärliga aktiviteter. (1)

Waldorfpedagogikens kunskapssyn bygger på en tanke att människan har en naturlig tillhörighet med sin omgivning. Skola och utbildning har inte huvudfokus på måluppfyllelse i ämnen. Utan fokusen liggen på en mer allmänmänsklig fostran och utveckling. (1) Denna utveckling handlar om att utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt i all undervisning. Undervisningen ger näring till hela personligheten och handlar inte enbart om inlärning. (2) Waldorfpedagogiken baseras på en antroposofisk bild och syn på människan. Denna pedagogik lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn. (3)

Teori, praktiskt arbete och konst är tre kunskapsfält som är centrala. Konst är inte i första hand något ämne här, utan ett förhållningssätt som genomsyrar alla ämnen. Muntligt berättande är centralt och tanken är att eleverna ska kunna återberätta genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, göra handarbeten o.s.v. för att så småningom välja yrke och få insikt om olika alternativ.(1)

Organisation och verksamhet

Som ovan sagt, baseras förskoleverksamheten på barnets naturliga sätt att lära sig genom efterhärmning och barnen ägnar sig åt traditionella hushållsverksamheter. (3) Tillsammans med pedagogerna deltar de i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar, berättelser, rörelselekar och fri lek. Barnen härmar de vuxna, samtidigt som de i den fria leken (som får mycket plats) skapar ur sig själva. Enkla leksaker av naturmaterial används, så att barnens egen fantasi kan komplettera material och utveckla leken. Färdiga leksaker avses hämma barnens fantasi. (2)  Av samma skäl undviker och avråder man från att utsätta barnen för olika former av digitala medier. (3) Inga mobiltelefoner, surfplattor eller andra tekniska prylar som begränsar barnens fantasi är tillåtna. Dessa anses dessutom stjäla värdefull tid från barnen som kan användas till att röra på sig och leka. (5)

De allt strängare och tätare kontrollerna, som är en konsekvens bl. a. det fria skolvalet och sjunkande resultat i internationella mätningar (ex. PISA) har inneburit vissa begränsningar vad gäller möjligheten att bedriva alternativ pedagogik.(1) Bl.a. de förändrade kraven på förskollärar- och lärarutbildning. De har jämfört med tidigare blivit alltmer akademiska. Vilket ställer nya krav på waldorfförskollärar- och waldorflärarutbildningar. De ska kunna bidra både till utveckling av waldorfpedagogiken men också rymmas i det offentliga pedagogiska samtalet. (1)

Waldorfförskolan följer förskolans läroplan men har även ett eget måldokument ”En väg till frihet”. I waldorfförskolan kan barnen vara indelade i småbarnsgrupper 1-3 år och syskongrupper för barn 3-7 år. Men också blandade grupper där barnen 1-7 år tas emot. I Sverige finns det idag ca 8o waldorfförskolor. (1)

Teddy Bear, Misiaczek, Bild, Tjitt, Barn       Broderi, Russian, Cross, Red, Gänga

Bilder:   https://pixabay.com 

Intressant om Waldorf

Sara Frödén konstaterar i sin avhandling att den waldorfförskola som hon studerat i sin studie arbetar könsneutralt utan att egentligen medvetet eller aktivt arbeta med det. En bidragande faktor kan vara deras enkla lekmaterial och leksaker. De har inte heller böcker eller något som kan förknippas med populärkultur. Pojkar kan sitta och brodera blommor och alla hushållssysslor görs av både pedagoger och barn. Men denna könsneutralitet, kan även ha en annan förklaring. Frödén fann nämligen att andlighet var närvarande i det mesta som görs på förskolan. Man ser bortom kön och ser på barnen som kroppsliga, andliga och själsliga individer. (4) Waldorfpedagogiken har kritiserats av tidigare Waldorfelever, just p.g.a. detta. Kritiker menar att waldorfpedagogiken vilar på en outtalad andlig grund som enligt dem medför att man gör ovetenskapliga bedömningar om barns intellektuella utveckling.(3)

Följande meningar illustrerar tydligt skillnaden mellan en waldorfskola och en vanlig grundskola:

”I grundskolan är kunskapsinhämtandet målet med undervisningen, i waldorfskolan är det medlet. Där grundskolan syftar till boklig bildning lägger waldorfskolorna tyngdvikten vid den individuella utvecklingen. Grundskolan är yrkesorienterad medan waldorfskolan är personlighetsinriktad.” (6)

Om ni vill veta mer, finns det en intressant artikel i Lärarnas tidning om hur en vanlig dag på en waldorfförskola kan se ut. Bl.a. kan ni läsa att pedagoger kallar sig helst fröknar och barnens föräldrar för mor och far. Helst vill de säga lekskola eller barnträdgård och inte förskola. De har inga böcker och barnen får själva göra sina egna böcker och skapa berättelser utifrån det de gör. En förskollärare motiverar det med att så fort något massproduceras förlorar det sin charm. (5)

Bildkälla: http://www.publicdomainpictures.net/

Textkällor:

(1) http://waldorf.se

(2) http://www.steinerskolan.se

(3) https://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik

(4) http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/11/01/genusstudie-pa-waldorf

(5) http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/05/28/waldorf-stillsam-motkraft

(6) http://www.antroposofi.nu/antroposofi/waldorfpedagogik/  

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-02-22 08:21 #1 av: Magi-cat

TACK för en intressant och utförlig artikel!Blomma

Det låter sympatiskt, tycker jag, med att använda fantasi och kreativitet som naturliga inslag och att var och en ska få följa sin individuella väg genom livet. Att könsneutralitet kommer in helt osökt är väl bara bra t.ex.

Sedan skiljer sig säkert utövningen åt från skola till skola.
De "andliga" inslagen, hur kan de yttra de sig? Det låter inte som så alarmerande i (4)

"Sara Frödén säger att man lika gärna kan byta ut ordet andlig utveckling mot ord som psykologisk, social eller emotionell utveckling. Hon ser också waldorfförskolan som en miljö där olika religioner kan förenas, utan att undervisningen för den skull är konfessionell. Barnens föräldrar i studien hade också skilda religiösa åskådningar.

– Man pratade inte om religion, det var snarare så att man var öppen för att prata om att det kan finnas något andligt. Man bejakade barnens tankar."

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2016-02-22 17:08 #2 av: Loris M

#1 Jag tror också att det kan skilja väldigt mycket mellan olika förskolor/skolor. Men det här med "andlighet" tycker inte jag heller låter så farligt (utifrån det jag läst). Jag har lite svårt för den här pedagogiken när det kommer till deras ovilja att hänga med när det kommer till den tekniska utvecklingen. Samtidigt, det finns flera saker som är väldigt positiva. Som att barn får skapa själva använda kreativitet och fantasi. Men också att den fria leken får mycket utrymme. 

Ibland kan jag bli lite orolig över utvecklingen, att de tidiga insatser lyfts allt mer och att barnen håller på att bli de vuxnas projekt på fler än ett sätt. Bl.a. det här med allt starkare lärandefokus och att förbereda de inför skolan i syfte att höja de allt mer sjunkande resultat som de svenska elever får i olika mätningar. 

På Waldorf verkar barnen ha möjlighet att få vara barn. Det har sina både för- och nackdelar, men det känns ändå som en bra miljö att vistas i.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-02-22 17:46 #3 av: Magi-cat

#2 "Ibland kan jag bli lite orolig över utvecklingen, att de tidiga insatser lyfts allt mer och att barnen håller på att bli de vuxnas projekt på fler än ett sätt" (min kursiv)

Jag håller med! Det känns så lite grann...

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2016-02-24 03:51 #4 av: tarantass

Å andra sidan, på den waldorfskola jag har haft mest kontakt med var barnen i hög grad sina vuxnas projektbarn. Bara det att projekten kanske inte var de konventionella utan inriktade mer åt estetiska och "självförverkligande" håll. Plus att praktiskt samverka med och ställa upp för skolan mycket mer än vad föräldrar brukar göra. Väldigt mycket "medveten medelklass" så att säga.

Det hade förstås en massa goda sidor, men gav också en stämning och ställde sådana krav på föräldrarna att det blev en rejäl barriär för föräldrar ur mindre "bildade" grupper, med mindre tid och ork att ställa upp för skolan och mindre möjligheter att till exempel kompensera sina barn för dess brister åt det naturvetenskapligt-tekniska hållet.

******

Artikeln verkar intressant, ska läsa den ordentligt senare.

Anmäl
2016-02-24 07:29 #5 av: Magi-cat

#4 Kraven att "ställa upp" har jag hört från föräldrar med barn i "vanliga" friskolor också.
Det är säkert stora skillnader skolor emellan.

Vad menar du brister "åt det naturvetenskapligt- tekniska hållet"?

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl
2016-02-24 09:07 #6 av: Loris M

#4 Pratade med några kollegor häromdagen om just det här med att barnen blivit (eller egentligen har varit tidigare också men på andra sätt) som små projekt. Det verkar (när man läser olika forskningsstudier) som att pedagoger och föräldrar har olika intentioner. Pedagoger (och kommunens politiker) vill göra barnen till dugliga elever. Medan föräldrar fokuserar mera på den sociala utvecklingen. 

I utvecklingssamtal är det alltid det sociala föräldrarna frågar om. Vilka de leker med, om de kan samspela och om de har kompisar. Lite mer åt personlighets utveckling. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-02-24 13:14 #7 av: tarantass

#5: ja, det är ett vanligt problem. Hela skolsystemet har ju klass-slagsida och det har inte blivit bättre sedan friskolor blev något folk i allmänhet kunde välja. Men det kan se litet olika ut, och det kan störa extra med en ideologi tänkt att göra världen bättre.

Det där om "naturvetenskapligt-tekniska" var den minst dåliga formuleringen jag kom på av en brist i Waldorfsystemet jag har väldigt svårt att formulera, särskilt när jag inte vill låta som någon medlem i den kör som vill ha mer "naturvetenskapligt-tekniskt" till varje pris. Men dithörande sidor av livet är inte Waldorfpedagogikens starka sida.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.