2015-06-12 16:13 #0 av: Loris M

Nyligen kom ut en omfattande bok skriven av 23 svenska professorer som tar upp det mesta. Allt från didaktik, professionen, barnsynen, språk, organisation... 

Boken heter: Att bli förskollärare - mångfacetterad komplexitet. Jag vet att många universitet kommer att använda den i förskollärarprogrammet.


Bild: https://www.liber.se/Hogskola/Lararutbildning/Utbildningsvetenskaplig-karna/Larandeprocesser/Att-bli-forskollarare/#furtherdescription