2015-06-13 12:45 #0 av: Loris M

Vet du det (om du är verksam)? 

Efter att jag jobbat i några år som förskollärare fick jag min första student som jag skulle handleda. Trots att det gått bara ett par år sedan jag själv läst till förskollärare kände jag knappt igen mig. Det var så mycket som hade förändrats. Allt från innehåll i kurser till vad kurser hette. Jag ser det som något positivt. Ny forskning kommer precis hela tiden och det vore ju väldigt konstigt om inte utbildningen anpassades efter det och förändrades. 

Dock blir det problematiskt när man tänker på verksamma förskollärare som jobbat många år. Får man inte kompetensutveckling fortlöpande så har man ingen chans att hänga med i svängarna.  Kan man i så fall fortfarande göra ett bra jobb tycker ni? 

Hur är det för er? Får ni kompetensutveckling och hur ofta? Får ni kompetensutveckling i det ni önskar utifrån era individuella och förskolans behov eller är det "påtvingat" från ledningen utifrån vad de anser behövs i kommunen?