Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Styrdokument

Förskolans läroplan

2015-06-24 19:23 #0 av: Loris M

Förskolan fick sin första läroplan 1998. Alla som arbetar i förskolan ska följa läroplanen och verksamheten ska utgå från de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Förskolan har till skillnad från skolan inga uppnåendemål, utan strävansmål. D.v.s. det finns mål att sträva mot men inga mål som barnen ska ha uppnått vid en viss ålder. 

Året 2010 reviderades förskolans läroplan och det tillkom ett nytt kapitel om Uppföljning, utvärdering och utveckling samt ett nytt kapitel om förskolechefens ansvar. En del strävansmål förtydligades och kompletterades bla. när det gäller språk och teknik. Förskollärarens fick ett särskilt ansvar och förskollärarens pedagogiska uppdrag och ansvar förstärktes.

Förskolans läroplan

Förskolans läroplan är uppdelat i två delar: 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

2. Mål och riktlinjer

Under Mål och riktlinjer tas upp följande: 

- Normer och värden

- Utveckling och lärande

- Barns inflytande

- Förskola och hem

- Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

- Uppföljning, utvärdering och utveckling

- Förskolechefens ansvar

Förskolans läroplan hittar ni här i sin helhet! 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-09-03 19:53 #1 av: Loris M

Förskolans läroplan reviderades nyligen och detta är nytt:

"Förskollärare ska ansvara för att: 

•  I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

• Att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Arbetslaget ska:

• I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar"

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-09-18 09:05 #2 av: Chilinöt

Nu kanske det blir lite ot, men det hör ju ihop med den senaste revideringen. Jag vet inte om det är vanligt förekommande, men med lärarbrist känns det som om det blir en väldig utmaning att få de sista punkterna till att fungera. I en förskola till skola här var det inte säkert vilken den nya förskoleklass läraren skulle vara förrän veckan innan skolstart. Föräldrar hade i stort sett ingen information och visste inte om de skulle följa med barnen till skolan eller om de skulle få vara på förskolan ett tag till. Förskolepersonalen fick göra en intensivövergång för att ge information till den nya läraren. Jag tyckte sen att den nya läraren inte hade förskoletänket och det var flera gånger då det var bänksitt i nästan 1 timma då hen bara gav information, så lyckas det med att bli kontinuitet och sammanhang...åh vad det hade varit underbart.  

Anmäl
2016-09-18 09:28 #3 av: Loris M

#1 Det är nog ingen slump att Skolverket valde att lägga till just de här punkterna. Samarbetet vid övergångar har inte fungerat i många fall som det borde och nu vill de förstärka uppdraget och markera att det är viktigt. Att pedagoger i skolan och förskolan utbyter information är jätteviktigt, speciellt när det gäller barn i behov av särskilt stöd, om det ska vara smidiga övergångar.

Sen i praktiken kan det uppstå problem precis som du skriver p.g.a. lärarbristen eller annat. Nu är det också så att föräldrar gör fler medvetna val när de väljer skola. Förut gick i princip alla barn till den skola som låg närmast. Nu kan det var så att en grupp på 15 barn börjar på sex-sju olika skolor vilket gör det jättesvårt för pedagoger att hinna med en bra överlämning. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-07-01 15:58 #4 av: Loris M

Idag träder i kraft den nya reviderade läroplanen Lpfö18 och här kan ni ladda ner den. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18?id=4001

Här kan ni läsa om vad som är nytt:

https://forskolan.ifokus.se/discussions/5d1a1008ce12c476d8001621-andringar-i-forskolans-laroplan-trader-i-kraft?discussions-1

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.