2015-06-25 10:37 #0 av: Loris M

På följande sida har Skolverket samlat forskning för förskolan. Så här skriver de: 

"Förskola och pedagogisk omsorg har stor påverkan på barns utveckling och lärande. En förskola med hög kvalitet har effekt på barns lärande och välmående långt upp i skolåldern. Enligt den reviderade läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Utvärdering och utveckling kan underlättas och göras mer effektiv genom kunskaper om resultat av forskning. Forskning ska därför vara lättfunnen och lättillgänglig".

I spalten till höger på samma sida hittar ni en hel del bra länkar, bl.a. läroplanen, Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan, Databas för skandinavisk forskning om förskolan m.m.