Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Lek och lärande

Hur fri är den fria leken?

2015-07-27 18:41 #0 av: Loris M

Leken har utan tvekan en särställning i förskolan. Leken anses vara utvecklande men även barnens egen aktivitet utan pedagogernas inblandning och styrning. Många pedagoger anser att barnen ska få vara ifred när de leker medan det finns andra både pedagoger och forskare (ex. Pramling Samuelsson) som menar att pedagoger ska gå in i leken i syfte att göra den till ett lärande lek. 

Men hur fri är den fria leken egentligen? Enligt Tullgren (1) så är den fria leken inte fri utan välreglerad. Vuxna går in och styr leken både medvetet och omedvetet utifrån sina egna idéer om "den goda leken". De använder även olika tekniker för att uppmuntra den goda leken och utesluta den icke önskvärda leken. Familjelekar som leks oftast av flickor uppmuntras medan våldsamma lekar som leks oftast av pojkar, styrs bort. 

"Bland de uteslutande teknikerna är tillrättavisning den tydligaste. Vissa gånger är tillsägelserna inbäddade i lekfull vänlighet, andra gånger visar pedagogen ilska och fördömer barnets handlingar. Pedagogerna för en dialog med barnen där den önskade effekten är att de ska ändra sitt beteende. En annan teknik är avståndstagandet. Leken får fortgå men ”bestraffningen” består i att pedagogen genom sitt avståndstagande dels visar sitt ogillande, dels avstår från att uppmuntra den lek som avviker. Detta normaliserande system av inneslutningar och uteslutningar förpliktigar barn att leka på ”rätt” sätt. Familjeleken utgör normen bland lekarna. De barn som väljer familjelek (i hög grad flickor) utgör alltså en sorts leknorm som uppmuntras och förstärks med inneslutande tekniker som samtidigt verkar uteslutande på dem (i hög grad pojkar) som väljer andra mer rörliga och ”obehagliga” innehåll för sina lekar. På samma sätt utsätts de mer vilda lekarna för uteslutande tekniker som verkar inneslutande på den som lever upp till normen. Denna normalisering innebär problem för båda könen. Flickorna är fångade i familjelekens fälla och har svårt att pröva på roller med våldsamt eller rörligt innehåll, medan pojkarna får kämpa för att finna utrymme för sådan lek som inte lever upp till normen. Det normaliserande systemet av inneslutningar och uteslutningar förpliktigar barn att leka på ”rätt” sätt.  /.../ Ett barn som inte kan leka på ett tillfredsställande sätt anses ha en störning på något sätt. Att vara ett barn som inte leker på ett sätt som uppfattas som det rätta innebär att få sin person granskad och sin personlighet korrigerad. " (s. 114-115)

Vad tycker ni? Känner ni igen er i Tullgrens beskrivning och brukar ni styra barnens lek? Ska pedagoger gå in i leken? När och hur i så fall?

Källa: 

(1)Tullgren, C. (2004). DEN VÄLREGLERADE FRIHETEN- Att konstruera det lekande barnet. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö högskola

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-07-30 19:14 #1 av: Thiah

Jag har jobbat otroligt mycket med genus. På mina arbetsplatser har vi haft speciella genuspedagoger som gått konstant på fortbildningar. Detta för att det inte ska bli så styrda miljöer. Dockvrån bytte namn till hemvrån bland annat.

Jag och maken jobbar båda inom förskolan och båda är noga med att erbjuda 100 möjligheter inom leken istället för 2. Så svårt är det faktiskt inte att låta leken vara fri. :)

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-04 19:02 #2 av: Loris M

#1 Jag hållen nog inte med om att det är så enkelt. Glad Pedagogiska miljöer kan man ändra, man kan gå kurser och prata med kollegor. Man kan möblera om, skaffa andra leksaker m.m. men att ändra sina föreställningar och värderingar är inte lika lätt. 

Vi jobbade också ganska mycket med genus och jag tyckte att jag var så himla duktig och erbjöd både pojkar och flickor samma möjligheter... ända tills jag gick med på att bli filmad. När jag tittade på filmen insåg jag exempelvis att jag ändrade rösten när jag pratade med flickor. Pratade med en mera mjukare röst och var mycket mera tillåtande än mot pojkar. 

Sen när det gäller leken så tror jag inte heller att det är så enkelt. Vad gör ni exempelvis när de leker våldsamma lekar? När de leker mördare? Det är det avhandlingen handlar om. Att "den goda leken" som "som mamma, pappa, barn" uppmuntras men annat som inte är lika önskvärt försöker man avleda. Då är inte leken fri. Skämtar

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-04 19:07 #3 av: Thiah

#2 ja mördare vet jag inte riktigt hur jag skulle ställa mig till faktiskt.
Aldrig varit med om barn som lekt våldsamma än brottning eller tjuv och polis. :)

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2015-08-04 19:17 #4 av: Loris M

#3 Ja, det är inte ofta barnen leker det, men det händer GladDet är då som våra värderingar kommer fram och de flesta pedagoger skulle säkert höja på ögonbrynen. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-04 19:31 #5 av: OberonsMatte

När vissa barn leker förekommer det ofta att de "ska döda"  något och det ogillar jag väldigt starkt. Att fånga något, t.ex. ett monster är helt ok, men att döda är  något man inte ens ska leka. Tycker jag.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-11-13 22:29 #6 av: Loris M

Lyfter upp tråden!

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl