2015-07-28 18:44 #0 av: Loris M

I en undersökning som Skolverket genomförde 2012 konstateras att ju större barngrupper i förskolor desto mindre nöjda föräldrar. Barngruppers storlek varierar från 13-26 barn. Samma gäller personaltäthet. Större personaltäthet ger fler nöjda föräldrar.  

"En majoritet av förskolans föräldrar är nöjda och tycker att verksamheten uppfyller deras behov och önskemål när det gäller trygghet och stimulans till barnens utveckling och lärande. De är också nöjda med öppettider och att förskolan finns nära hemmet. Men när det gäller gruppstorleken och antalet personal i förskolan så är föräldrarna mindre nöjda."

KÄLLA

Vill du läsa hela promemorian om föräldrarnas syn på förskolan, hittar du den HÄR