Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Naturvetenskap och teknik

Arbeta med naturvetenskap - Hur?

2015-07-28 19:51 #0 av: Loris M

Naturvetenskap och teknik är ett område som både Skolverket och Skolinspektionen lyfter fram emellanåt som viktiga utvecklingsområden. I flera rapporter och granskningar, som exempelvis i Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2012 betonas att det ofta saknas ett medvetet arbete kring detta område. Samt att pedagoger inte tar till vara alla de spontana tillfällen som hela tiden dyker upp i förskolans praktik, till att samtala med barnen om naturvetenskap. Naturvetenskap likställs ofta med "natur" d.v.s. skogspromenader, utevistelse, lärande om djur och växter. Men det finns även förskolor som bedriver kretsloppsarbete och gör barnen delaktiga, arbetar mot certifiering eller erbjuder barnen tillfällen att experimentera med "NTA-lådor" . (1)

I samband med att läroplanen för förskolan reviderades, publicerades även Promemorian Förskolan i utveckling som ger en motivering till ändringar i förskolans läroplan. Promemorian är väldigt bra, tycker. Har ni inte läst den så rekommenderar jag att ni gör det. Den innehåller nämligen alla gamla och nya mål inom olika områden (språk, matematik m.m.) och förtydligande om vad målen innebär samt hur man kan arbeta med dem. De nya målen inom naturvetenskap förklaras jätte tydligt och jag vet att vi i mitt arbetslag jobbade mycket med promemorian när vi försökte förstå läroplanens formuleringar samt hämta inspiration. Så här står det bl.a.:

"Syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn ska grundlägga sina kunskaper om naturen och få förståelse för allt liv. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och ska medverka till att barnen utvecklar kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. /.../ I barnens omgivning och vardagsliv finns en mängd företeelser som kan kopplas till naturvetenskap och teknik och som ofta upptar barns spontana intresse och nyfikenhet. Det är en viktig uppgift för förskolan att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang" (2, s. 14)

Enda vatten droppe

Bild från: http://www.publicdomainpictures.net/ 

Min förhoppning är att ni ska hämta inspiration till att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan i ovanstående texter (källor 1 och 2). Här kommer även tre korta Inspirationsfilmer från Skolverket om hur konkret man kan arbeta med dessa områden. "I filmerna nedan möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. Ibland handlar det om vardagssituationer men oftast är det situationer som planerats av förskollärare enskilt eller i lag."(3)

Källor:

(1) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/forskola-2011/kvalgr-forskolan2-slutrapport.pdf

(2http://www.regeringen.se/contentassets/a57a67cdd48e461abdd46c587b0e0575/forskola-i-utveckling---bakgrund-till-andringar-i-forskolans-laroplan

(3http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/forskola/inspirationsfilmer-1.228510 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-09-10 08:13 #1 av: Loris M

Tycker att det finns väldigt mycket bra material i länkarna ovan som ni som vill arbeta med naturvetenskap ska kunna komma igång och inspireras. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-09-10 19:34 #2 av: Artlink

Naturvetenskap är så kul!!!!

Just nu talar vi mycket om återvinning, återbrukande och kompostering. Jag har tillsammans med 3-4åringana startat ett maskbo på avdelningen och i våra odlingslådor har vi grävt ned en bräda som be har fått bestämt vad för saker/mat vi skulle spika fast. Sedan ska vi se i vår vad som finns kvar. Vad har försvunnit och varför?

jag vill tipsa om Berta Draken också! Jättekul material som barnen älskar

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl
2015-09-10 20:31 #3 av: Loris M

#2 Visst är det roligt! Jag har jobbat mycket med vattenexperiment och det är något som barnen aldrig tröttnar på. Vi hade Grön Flagg så vi jobbade mycket med återbruk och återvinning, odla själva m.m. och barnen är så duktiga på det och har lätt att ta till sig. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-12-03 14:25 #4 av: Loris M

På den nya sajten Fenomen finns det en tråd med diverse länkar och tips på hur ni kan arbeta med naturvetenskap.

https://fenomen.ifokus.se/discussions/5942ddd1ce12c475b000030c-experiment-for-barn

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-12-03 14:27 #5 av: Loris M

... och så Beppe och hans experiment:

https://fenomen.ifokus.se/discussions/5a05cfb78e0e7421fc002dde-experiment-med-beppe?participating-1

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.