Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Språk och flerspråkighet

Hur läser ni för era barn?

2015-08-09 14:18 #0 av: Loris M

Läste i den här tråden på Vetenskap om en studie där man konstaterar att läsning förbättrar människors empatisk förmåga och hälsa bl.a. Kom att tänka på en annan studie som jag läst för några år sedan. Det var forskaren David Skidmore (källa, se även #2) som fick i uppdraget att hjälpa en skola komma åt problemet med att allt fler elever hade sämre kunskaper och allt sämre ord- och läsförståelse.  De startade ett läsprojekt som inkluderade även förskolor. Barnen följdes upp senare i skolan och deras resultat jämfördes. 

Det visade sig att det var stora skillnader mellan barnens läs- och ordförståelse fast alla kom från förskolor som arbetade med samma läsprojekt och ägnade ungefär lika många timmar åt läsning. När han tittade närmare på hur förskollärare på de berörda förskolorna arbetade kunde han se klara skillnader. Barnen som gick på förskolan där pedagoger läste för barnen högt utan att tillåta så mycket diskussion, presterade sämre i skolan. Barnen som gick på förskolan där pedagoger läste och samtidigt diskuterade innehållet i böckerna presterade betydligt bättre.

Forskarens slutsats är att det man läser kan många gånger vara väldigt abstrakt för barnen om man inte för en diskussion kring det. Om barnen får möjlighet att hoppa in i meningar, avbryta och relatera till sina egna upplevelser och erfarenheter, kommer de att få en bättre förståelse för det som pedagoger läser. Det blir lättare för barnen att relatera till det som tas upp i boken om de tillsammans med andra får diskutera kring innehållet. De menar att det på vissa förskolor var vanligt att barnen fick mest sitta och lyssna och varje försök till samtal avfärdades av pedagoger som uppmanade till att fokusera på det hon läser. Det var tydligen inte så lyckat. 

Hur läser ni för era barn? Får läsningen "spåra ur" till att handla om allt möjligt som barnen vill prata om? 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-09 14:52 #1 av: [peter54]

Jag läste för våra barn från bebisstadiet tills de var ungefär tio år, då ville de hellre läsa själva. Vad jag skulle läsa fick de bestämma själva och från början var det små Pixi-böcker och på slutet var det hela utgåvan av Harry Potter, Narnia och Sagan om Ringen.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2015-08-09 15:09 #2 av: Loris M

Tack Magi-cat för att du letade upp källan i #0! Blomma

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-09 15:14 #3 av: Loris M

#1 Roligt att du tittar in! Glad

Jag känner igen det (som förälder) att gå från Pixi-böcker till Harry Potter och när de helst vill läsa själva. Det är roligt att se hur de utvecklas och erövrar språket. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-12 16:00 #4 av: JonasDuregard

#0 "Barnen som gick på förskolan där pedagoger läste och samtidigt diskuterade innehållet i böckerna presterade betydligt bättre.

Forskarens slutsats är att det man läser kan många gånger vara väldigt abstrakt för barnen om man inte för en diskussion kring det."

Även om det säkert ligger mycket i det så kan en snedvridande faktor vara att sådana förskolor över lag har mer ambitiösa pedagoger. Alltså snarare än att pedagoger blir bättre av att diskutera innehållet så kanske pedagoger som spontant diskuterar innehållet över lag är bättre från början. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2015-08-12 18:17 #5 av: Loris M

#4 Alltså snarare än att pedagoger blir bättre av att diskutera innehållet så kanske pedagoger som spontant diskuterar innehållet över lag är bättre från början. 

Jag är lite osäker på hur du menar här. Det är inte pedagoger som blir bättre (kunskapsmässigt) av att diskutera böcker utan barnen. Tänker du att pedagogernas ambitionsnivå ligger på en högre nivå redan från början på förskolor där böckernas innehåll diskuterades spontant? ... och att det i sin tur betyder att de även generellt är bättre på att samtala med barnen vilket i sin tur bidrar till att barnen utvecklar större kunskaper? 

I så fall tror jag att det kan stämma. I studien fokuserade de på ord- och läsförståelse (om jag minns rätt) och där är ju just läsning otroligt viktig. Men också om vi utgår från det du skriver kan man ju tänka sig att pedagoger som är mera ambitiösa tar även varje tillfälle i akt att samtala med barnen och inte bara vid läsning. Vilket naturligtvis också bidrar till ett ökat läs- och ordförståelse. Nu minns jag inte (har läst studien för några år sedan) om de tog hänsyn till andra faktorer som exempelvis pedagogernas utbildning, arbetssätt, kvalitet m.m. men har för mig att det inte var några stora skillnader. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-12 20:36 #6 av: JonasDuregard

"Det är inte pedagoger som blir bättre (kunskapsmässigt) av att diskutera böcker utan barnen."

Jag menade "bli bättre" som i "lyckas bättre med att lära barnen". 

"Tänker du att pedagogernas ambitionsnivå ligger på en högre nivå redan från början på förskolor där böckernas innehåll diskuterades spontant?"

Just precis.

Vanligtvis försöker ju forskare (som du också påpekar) utesluta sådant men det är inte alltid så enkelt. Man kan ju kolla resultaten i andra ämnen som en indikator på om utbildningen i allmänhet höll högre kvalitet på skolorna med goda resultat men det försvåras av att just läsförståelse säkerligen påverkar resultaten i andra ämnen...

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.