Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Yrkesprofession

Varför pedagog?

2015-08-16 11:38 #0 av: Anonym

Nu sticker jag verkligen ut hakan och räknar med att bi fullkomligt utskälld och idiotförklarad men...

...Varför behövs det pedagoger med högskoleutbildning för att ta hand om "mina" barn då jag inte själv kan pga av eget arbete? Är alla barn som inte är på förskolan understimulerade då föräldrarna inte är högskoleutbildade och hemma mycket med barnen?  Är den generation som förr var hemma med sina "mammor" och lekte utan att de "bevakades" av speciella pedagoger, en "förlorad generation"? Vad är det som gör det bättre idag, tack vare pedagogerna, något som inte kan uppnås hemma med föräldrarna?

Jag är uppriktigt intresserad av dessa frågor och inte ute efter att förringa den insats alla förskolelärare gör utan mer ute efter en diskussion.

Anmäl
2015-08-16 11:57 #1 av: OberonsMatte

Det är tråkigt att du känner att du behöver vara anonym för att ställa en sån fråga.

Det är en helt annan sak att vara förälder till sina egna barn jämfört med att ansvara för andras barn i en gruppverksamhet som ska stimulera lärande och utveckling  i enighet med en läroplan. För att klara det uppdraget behövs utbildning.

Att mammor inte är hemma med sina barn i samma utsträckning som förr beror på att samhället har förändrats. Att vara hemmafru är inte längre ett attraktivt och självklart arbete. Att leva på en lön är inte heller särskilt lockande nu för tiden.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-08-16 12:21 #2 av: Loris M

Jag hoppas att ingen skäller ut dig. Det gör inte jag  alla fall.GladDin fråga är bra och viktig. Många har en föreställning om att vi "bara tar hand om era barn" medan ni arbetar. Men så har det inte varit på många, många år. Förskola är en egen skolform precis som skola och har en egen läroplan. Så det är långt ifrån barnpassning vi sysslar med. 

Ditt barn (eller vilket barn som helst) går inte på förskolan idag enbart för att föräldrar jobbar utan också för att lära sig en massa saker och utveckla kompetenser. En del kan de säkert lära sig ändå när de är hemma med dig, men inte alls på samma sätt. Tänk på att ca 90% av alla barn är inskrivna i förskolan. Även barn som har föräldrar som inte arbetar har rätt till förskolan (15 h/veckan eller mer) vilket också talar sitt tydliga språk. 

Själv gick jag aldrig på förskolan och det har gått bra för mig ändå. Så jag förstår vad du menar. Den generationen är inte förlorad, men att vara barn då (för 30-40 år sedan) och att vara barn idag är inte alls samma sak. Det ställs andra krav på barn och vad de ska kunna i skolan och vad de måste prestera. Därför blir det också viktigt vad vi gör redan i förskolan. Jag har själv barn och och mina barn har gått i förskola, fast jag har en pedagogisk utbildning. Att vara förälder och pedagog är inte samma sak. Jag kan vara pedagog till anda barn men inte till mina egna. Man är för känslomässigt engagerad.

Utbildning krävs därför att man inte kan ha samma förståelse för uppdraget om man inte är utbildad. tycker jag. Utbildningen bidrar till att man gör den viktiga kopplingen mellan teori och praktik. Hur mitt handlande, undervisning, arbetssätt, förhållningssätt inverkar på barn och barnens lärande. Att man får förutsättningar att göra ett bra jobb. Vad vi vet om barn, hur de lär, och hur de är,  samt vad kunskap är, ändras... Om vi tänker på den generationen när barnen var hemma med sina mammor så såg man på ett annat sätt på barn och deras lärande än man gör idag. På den tiden trodde man att kunskap var statisk och att det var de vuxna som hade alla svar och att det var deras uppgift att överföra den kunskapen till barn. Idag vet man tack vare forskning att barn lär i samspel och i högsta grad är med och konstruerar sin egen kunskap. 

Det finns mycket mer att säga och du får gärna kommentera det jag skrivit samt utveckla det du skrivit. Som sagt, jag tycker att det här är en både bra och viktig fråga. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-16 13:09 #3 av: Loris M

Ett annat och kortfattat svar på din fråga om varför det krävs en högskoleutbildning är att verksamheten i förskolan regleras av skollagen och ska utgå från läroplanen. För att förstå och fullfölja det fullt ut måste man vara utbildad.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-17 08:11 #4 av: Anonym

Ledsen att jag är anonym men det känns bättre så då mina frågor kan upplevas stötande och jag är inte ute efter att skaffa ovänner. Förlägen
Jag är helt på det klara med att samhället ställer andra krav på barnen idag och jag tycker det är bra med utbildning då man har mer " på fötterna" i olika situationer osv.
Men jag tänker så här. Vad är det ni pedagoger gör med barnen som en förälder inte fixar? Jag tänker då, i första hand,  inte på barn som är helt utan förskola utan mer på de som går väldigt lite på förskola. Fast visst, det gäller säkert också de som inte går på förskola alls.
Att det finns en läroplan som skall följas är inte en förklaring på mina frågor. Läroplanen är en skrivbordsprodukt och jag vet att man måste följa läroplanen, precis som lärarna gör i skolan. En bra lärare har också andra kvalitéer  än att hen förstår läroplanen, om ni förstår. T.ex ämneskunskaper. 
Vad har förskolepedagogen för andra kvalitéer än att hen kan förstå läroplanen?
Vad gör ni med barnen på förskolan som barn som är där sällan missar helt?  Vad är det som  en förälder gör "sämre" om man själv är tillsammans med sitt barn mycket. På vilket sätt är ett sådant barn sämre förberett för framtiden?
Kan ni ge exempel på saker ni gör som pedagoger som en förälder inte fixar? (Tänk på ett barn som har möjlighet att vara hemma med sina föräldrar och syskon men som ändå är på förskolan under 15 timmar i veckan.)
Eller ge bara exempel på vad en förskolepedagog gör som skiljer sig från vad "dagispersonal" gjorde för säg 20-30 år sedan.

Och jag säger det igen (för säkerhets skull) Jag är INTE ute efter att ifrågasätta ert arbete som sådant. Jag tycker det är toppen att man utbildar sig och många gör ett fantastiskt jobb. Så snälla, försök att läsa mina frågor med "snälla ögon". 

Anmäl
2015-08-17 12:52 #5 av: Loris M

#4 Men jag tänker så här. Vad är det ni pedagoger gör med barnen som en förälder inte fixar? (svarar längre ner) Jag tänker då, i första hand,  inte på barn som är helt utan förskola utan mer på de som går väldigt lite på förskola. Fast visst, det gäller säkert också de som inte går på förskola alls.

Fast nu förstår jag inte riktigt. Jag uppfattade det från början som att du tänkte på barn som inte alls går på förskolan. De barn som går i förskolan 15 h/veckan får ju ta del av den pedagogiska verksamheten så jag tänker inte att de får en sämre verksamhet eller missar något. 

Att det finns en läroplan som skall följas är inte en förklaring på mina frågor. 

Jo, det tycker jag. För du undrar också: Eller ge bara exempel på vad en förskolepedagog gör som skiljer sig från vad "dagispersonal" gjorde för säg 20-30 år sedan. (här känner jag att det inte ens går att jämföra och att du underminerar betydelsen av en treårigt högskoleutbildning )

Det är alltså i första hand det som skiljer verksamheten idag från tidigare. För tjugo år sedan när läroplanen inte fanns, kunde pedagoger (rent teoretiskt) ta med barnen till en utflykt och stanna och fika hela dagen lång och nästa dag och nästa... det kan man inte göra idag. Idag har man bl.a. krav på att barnen ska utveckla förmågor och kompetenser och att pedagoger även måste dokumentera, följa upp och utvärdera barns lärprocesser. Något som kräver tid, planering och kunskap. Idag ställs alltså krav på pedagogerna som inte fanns på samma sätt för 20-30 år sedan. 

 Vad har förskolepedagogen för andra kvalitéer än att hen kan förstå läroplanen? Vad gör ni med barnen på förskolan som barn som är där sällan missar helt?  Vad är det som  en förälder gör "sämre" om man själv är tillsammans med sitt barn mycket. 

Att kunna förstå och följa läroplanen är bara en av många saker som vi ska behärska. En förskollärare har också ämneskunskaper. De läser kurser i matematik, barns språkliga utveckling, naturvetenskap och teknik, specialpedagogik, demokrati och delaktighet, etik m.m. Dessutom lär de sig om barns utveckling, hur barnen lär, samspelar, kommunicerar, konflikthantering m.m. Det lär sig didaktik d.v.s. hur man lär ut och mycket mer. Allt det här har oftast inte föräldrar. Har du? 

Så vad är det vi gör? Det känns som att du vill att jag pekar ut saker/aktiviteter som vi gör. Men det är inte så enkelt som jag hoppas att du förstår. Det vi gör är att vi tack vare all utbildning och kompetenser som jag rabblat upp, har en helhetssyn på barnen och kan utforma verksamheten på ett sådant sätt att det främjar utveckling och lärande. Sen finns det föräldrar som är väldigt engagerade och som kan säkert ge sitt barn en bra start när det gäller språk, matematik m.m. Jag säger inte att det är omöjligt för ett barn som aldrig eller sällan går i förskolan komma på samma kunskapsnivå som ett typiskt förskolebarn. Men de flesta föräldrar arbetar och har inte den tiden som krävs.

På vilket sätt är ett sådant barn sämre förberett för framtiden?

Det finns internationell forskning som visar tydligt att barn som gått i förskolan varit mera förbereda inför skolstart och även presterar bättre i skolan.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-17 15:12 #6 av: Anonym

#5 Nu förstår i alla fall jag bättre. Glad 
Kan hända att jag rörde till det lite men det är ibland svårt att uttrycka vad man menar i skrift. Det är alltid lättare att prata. Det är lätt att det blir hoppigt och rörigt. 

Jag förstår som sagt att läroplanen måste följas och att man behöver både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper för att lyckas studera barnen och dessutom dokumentera allt detta.

Sen har du i din text förklarat, väldigt bra, vad som skiljer. 
Så om jag har fattat det rätt så är barn numera mer förberedda för skolan då de börjar.
Det är många barn som inte har föräldrar som kan stimulera sina barn tillräckligt för att klara skolan lika bra som barn som gått på förskola.

Fler frågor. Är det inte jobbigt att behöva dokumentera allt man gör?
 Får barnen bara vara ibland? Dvs ha tråkigt? Eller måste man som pedagog alltid hitta på saker som man kan utvärdera?

Anmäl
2015-08-17 15:52 #7 av: Loris M

#6 Ska svara på dina frågor när jag sitter vid datorn. Jobbigt att skriva längre texter på mobilen, tycker jag.
Kan inte du berätta under tiden om du jobbar på förskolan, är förälder eller bara allmänt intresserad av ämnet?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-17 16:28 #8 av: Anonym

#7 Allmänt intresserad i första hand. Är även förälder men till äldre barn.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.