Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan, hur?

2015-09-03 13:09 #0 av: OberonsMatte

I läroplanen står det att bl.a. att "föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan."

I riktlinjerna står det att "föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen".

Hur och på vilket sätt detta ska ske är ett ständigt dilemma tycker jag. Hur stort inflytande bör, kan (och vill) föräldrar egentligen ha? Och i vilka frågor?

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-09-03 14:21 #1 av: Niklas

Är man nöjd är behovet av inflytande ganska litet medan missnöjda föräldrar säkert vill ha mer att säga till om. Det är nog svårt att hitta en nivå som passar alla men om det finns ett erbjudande att vara med mycket kan de som inte är intresserade strunta i det.

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2015-09-04 12:47 #2 av: Loris M

#1 Det brukar vara så. Även om det hade varit önskvärt att även nöjda föräldrar ville uttrycka sin mening. Ibland kan de bara säga: "Det känns bra. Vi är nöjda".Jag brukade fråga de nöjda föräldrarna vad är det som är bra, vad de är nöjda med o.s.v. för att det är viktigt att få bekräftelse och samtidigt få en chans att göra bättre om det finns saker som de är mindre nöjda med. 

Föräldramöten, utvecklingssamtal m.m. är också samverkan. Men när våra styrdokument har formuleringar som ovan att föräldrar ska ha inflytande över verksamheten så blir det ett dilemma för oss. Hur ska vi förverkliga det om föräldrar inte är intresserade av att ha inflytande och är nöjda med så som det är? 

Jag tror också att det kan vara svårt för föräldrar att veta vad de ska ha inflytande över när de inte är helt insatta i hur verksamheten fungerar eller vad som står i vår läroplan. Vi brukade ha läroplanen ute i hallen och berättade alltid för nya föräldrar vad det var för dokument. De  fick även låna hem den och läsa. Jag har aldrig sett någon göra det. Någon har kanske i bästa fall bläddrat lite. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-09-04 13:18 #3 av: OberonsMatte

Den årliga "brukarenkäten" (eller vad man ska kalla den) där föräldrarna själva fyller i och utvärderar verksamheten utifrån sin uppfattning är en viktig del när det gäller föräldrars inflytande. Hur resultaten blir visar ofta tydligt var förskolan (enligt föräldrarna) har sina styrkor och förbättringsområden. Vad föräldrarna tycker är viktigt och eftersom den är anonym hoppas man att föräldrarna fyller i så uppriktigt som möjligt. Ibland märker man att positiva föräldrar av bara farten fyller i det bästa omdömet på allt och de kritiska ofta lägger sig på den andra delen av skalan oavsett fråga.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-09-06 11:28 #4 av: OberonsMatte

En annan sak jag kom att tänka på är föräldraråden som brukar hållas varje termin. Hur ser det ut på "era" förskolor när det gäller föräldraråd? Vad har man tagit upp på dem och vilka deltar (allmän inbjudan eller särskilda föräldrarepresentanter)?

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl
2015-09-06 12:40 #5 av: Fingerprints

Vi har försökt öka föräldrarnas inflytande genom föräldramöten osv, bland annat ställt frågor om vad de vill att barnens vardags ska bestå av, vilka aktiviteter de uppskattar att vi har. Sen nu inför innan sommaren hade vi ett möte inför hösten där vi presenterade ett litteraturprojekt vi kommer ha där föräldrarna fick diskutera hur man kan arbeta med litteratur med yngre barn och hur läsning kan se ut hemma hos dem. Dessa diskussonsanteckningar ska vi ta lite stöd och inspiration från nu när vi planerar det kommande projektet :)

Anmäl
2015-09-06 12:52 #6 av: OberonsMatte

#5 Bra idé! Barns erfarenheter består ju inte bara av det vi erbjuder och gör i förskolan.

Sajtvärd Katter iFokus

Anmäl