Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Forskning

Så här utvecklar du barnens förmågor och lärande!

2015-10-01 15:23 #0 av: Loris M

I en nyligen genomförd studie under ledning av forskare från Högskolan Dalarna, beskriver man hur pedagoger på fem förskolor arbetar för att skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla förmågor och lärande inom områden: kreativitet, ansvarstagande och empati. Förmågor som forskare menar har stor betydelse för hur framgångsrika barnen blir senare i livet när det gäller utbildning. Källa

Studien finns att ladda ner i sin helhet här och det är både Skolverkets och forskarnas förhoppning att studien och dess slutsatser ska användas som ett diskussionsunderlag av pedagoger i förskolan för att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Här kommer några utdrag ur rapporten

"Det tycks exempelvis som att arbetet med att främja lust och motivation och utvecklandet av kreativitet ofta sker i leksituationer på de studerade förskolorna. /.../ När det gäller potentiellt innehåll i relation till kommunikation och sociala relationer är det också leksituationer som framstår som frekventa. Här kan det handla om att pedagogerna uppmärksammar barnens behov, exempelvis vid en uppblossande konflikt mellan barnen, då pedagogerna stöttar barnen i att kunna uttrycka sig och tala för sin sak. Pedagogerna medlar också mellan barnen och förklarar samband så att barnen har möjlighet att öka sin förståelse för hur samvaro och samspel kan fungera. /.../ Under strukturerade aktiviteter, vilka ofta är vuxeninitierade, samt i matsituationer och utelek har vi kunnat studera och tolka situationer där barnen verkar utmanas att utveckla tankeförmåga och analytisk skicklighet. I utemiljön förefaller pedagogerna ofta uppmuntra barnen att använda sina sinnen som hjälp för att undersöka sin omgivning. " (s. 32)

"Under rubriken ”Genom att pedagogen gör något” redovisar vi tio underkategorier: Förstärkande – där vi tolkar att pedagogen understryker något i det barnet ger uttryck för, exempelvis för att förstärka en kunskap som barnet är på gång att utveckla, Tillåtande – där pedagogen tycks benägen att vara öppen för barns individuella behov, barnets funderingar samt ser till att skapa förutsättningar för barnet att våga själv, Avvaktande – där pedagogen verkar vänta in barnet för att skapa utrymme för barnets egna lösningar och förslag, Upplysande – där pedagogen tycks dela med sig till barnet av sina kunskaper om förhållanden och begrepp, vilket kan hjälpa barnet att vidga sin begreppsvärld och sina omvärldskunskaper..... " (s. 49)

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-02-20 16:35 #1 av: Loris M

Ballong

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.