Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Specialpedagogik

Elever hittar hinder med förbundna ögon

2015-10-06 13:26 #0 av: Loris M

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndighet) har tagit fram värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för att underlätta förskolors och skolors praktiska arbete med att göra bl.a. den sociala, fysiska och pedagogiska miljön mera tillgänglig för alla barn och elever. Bakgrunden är att den 1:a januari 2015 skärptes diskrimineringslagen och numera klassas bristfällig tillgänglighet i alla skolformer (gäller lokaler såväl som undervisning) som diskriminering.

Det som menas med tillgänglighet är:

"Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga./.../Tillgänglighet i förskola och skola handlar bland annat om att tänka igenom vilka individuella behov som finns i gruppen. Utifrån det kan lokaler anpassas och utnyttjas på ett medvetet sätt i undervisningen så att:

  • barn och elever upplever delaktighet och social trygghet
  • läromedel och utrustning är tillgängliga och lokalerna framkomliga samtidigt som de inbjuder till lärande"

Materialet ".....består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning." Och finns att ladda ner på SPSM-s hemsida. Materialet kan användas av chefer på organisationsnivå eller av pedagoger på gruppnivå. Med hjälp av materialet värderar man verksamheten som bygger på kriterier från forskning, beprövad erfarenhet samt styrdokument. 

Kartläggningsmaterial för förskolan hittar ni HÄR. Materialet kan fyllas i direkt på nätet eller skrivas ut. 

Exempel på hur man konkret kan arbeta med materialet

"Klass 4 d på Alviksskolan i Stockholm är på jakt efter hinder i den egna skolan. Hur lätt är det att ta sig mellan klassrum i två olika byggnader om man är synskadad, har svårt att gå eller inte kan använda armarna? Dagens övning ingår i lärmaterialet Date som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten och handikappförbunden. Alviksskolan har varit pilotskola och Karolina Schönström är en av de lärare som prövat materialet. 

Det handlar om att förändra elevernas attityd till vad som är normalt. Att flytta fokus och se att det inte är den enskilda människan som är problemet utan miljön runt omkring som är hindrande. Om eleverna får träna på att byta perspektiv så kommer de också att bemöta sina kompisar med större förståelse, tror Karolina Schönström." Källa 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-12-09 14:45 #1 av: Loris M

Som ett resultat av ovanstående och att diskrimineringslagen skärptes till att omfatta även bristande tillgänglighet, har det inkommit 40 anmälningar till DO och de kommer att gå vidare med nio av fallen. . 

"I de anmälningar till DO som hittills har kommit in går att läsa om allt från lärares verbala kränkningar till avsaknad av pedagogiskt stöd och brist på utrymningsvägar för elever med rullstol. DO kommer att driva nio av fallen vidare (se faktaruta). Att driva fall till domstol är ett sätt att skapa praxis på området. Men om en skola rättar sig efter DO:s kritik innebär det oftast att det inte behöver bli någon domstolsprocess, enligt Carolina Stiwenius."  Källa

Edit. Under ovanstående länk kan ni läsa om alla nio fall som DO kommer att gå vidare med. Bl.a. denna:

"Anmälaren anser att skolan inte förbättrat ljudmiljön för en elev som har en hörselnedsättning. Personal har vid flera tillfällen kränkt eleven genom att hävda att eleven visst hör."

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.