2015-10-18 13:48 #0 av: Loris M

Varannan kvinna läser vidare på högskolan, men bara var tredje man, visar statistiken från UKÄ (Universitetskanslersämbetet).

"51,8 procent av kvinnorna hade vid 24 års ålder börjat studera, till skillnad från männen där 36 procent hade gjort det. I endast 3 av 290 kommuner är männen fler, vilket är en minskning mot 6 kommuner föregående år. 

– Det är väl i grunden bra. Sett över tid har kvinnor i många år motarbetats vad gäller karriär och utbildning, så det gör inget att det går lite bra för dem, säger Lena Abrahamsson, professor på institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet, som forskar om genus och arbetsliv. 

Det finns även stora geografiska skillnader.Till exempel hade 80 procent av 24-åringarna i Stockholmskommunen Danderyd börjat studera, jämfört med Skinnskatteberg i Västmanland där endast 16 procent hade gjort det."

Källa