2015-10-20 08:38 #0 av: Loris M

Skolverket har tagit fram en ny flerspråkig webbplats för alla er som möter nyanlända barn och deras vårdnadshavare i förskolan och skolan. Sidan är väldigt informativ och förklarar kortfattat hur det svenska skolsystemet är uppbyggt, vilka som får gå i förskola/skola, vem och vad dessa skolformer styrs av m.m. Informationen finns på 14 olika språk.