2015-11-01 19:59 #0 av: Loris M

Idag (26/10) har Skolverket fattat beslut om att dela ut 24 miljoner kronor som kan användas för att ge cirka 3 500 nyanlända elever utökad undervisningstid i svenska. Men många kommuner och fristående skolor har inte sökt.

En vanlig anledning till att kommuner och fristående skolor avstått från bidraget är att de inte hittat någon behörig lärare i svenska eller svenska som andra språk. På grund av bidragets konstruktion kan skolan inte göra som i den ordinarie undervisningen och anlita en annan lärare. En sådan lärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

– Vi för just nu en diskussion med regeringen om de kan ändra reglerna så att undantagsreglerna för legitimationskravet även ska gälla för detta bidrag. Just nu finns 75 miljoner kvar att söka som vi gärna vill dela ut och som kan ge fler nyanlända extra undervisning i svenska, säger Anders Palm, chef för statsbidragsenheten på Skolverket. KÄLLA

Det här är lite olyckligt på flera sätt, tycker jag. Å ena sidan finns det pengar som inte kan delas ut p.g.a. kravet på behöriga lärare. Vilket innebär att många skolor och elever inte får det stödet de så väl behöver. Å andra sidan, om regeringen och Skolverket lyckas uppnå en överenskommelse om undantag, innebär det att nyanlända elever får undervisning av obehöriga lärare. Funderar Just de här elever behöver mycket stöd i början och det krävs kunniga och kompetenta lärare. Det finns mycket forskning som visar att lärare, deras inställning och kompetens är otroligt viktiga för dessa elevers framtida skolframgångar. Så klart, det senare är ändå att föredra i den här situationen även om det inte är idealt. Hoppas att regeringen kommer att vara tillmötesgående här.