2015-11-08 17:24 #0 av: Loris M

(Till sajtens lexikon)

Med Lpfö eller Lpfö98 avses läroplan för förskolan. Förkortningen används ofta av forskare i både vetenskapliga och i populärvetenskapliga texter. Men även i förskoleverksamheten av förskolepedagoger.