Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Specialpedagogik

Attityd avgörande för elever med autism

2015-11-12 18:17 #0 av: Loris M

I sin avhandling har Ann-Charlotte Linton undersökt lärarnas attityder när det gäller inkludering och elever med autism. Hennes slutsatser är att många lärare är positiva till inkludering men att de trots det ser på eleven utifrån ett individorienterad perspektiv (problemet förläggs hos eleven) och att de fokuserar på elevens funktionsnedsättning och det medicinska istället för att se sin egen roll i att skapa en inkluderande miljö. Samt att skolan ska anpassas efter elevens förutsättningar och inte tvärtom. 

Hon såg även skillnader mellan äldre (som gick lärarutbildningen före 2001) och yngre lärare. De senare pratade mera i termer av inkludering och de första mera i medicinska termer. Hon konstaterar även att:

"- Jag såg också en stor skillnad mellan män och kvinnor i min studie. Män tänker på att anpassa den pedagogiska miljön medan kvinnliga lärare tänker på behov och välbefinnande. Jag undrar vad det betyder för skolan när åttio procent av lärarna är kvinnor?

Ett resultat som har förvånat Ann-Charlotte Linton i studien är att skolledningen och den personal som arbetade inom elevhälsan inte var lika positiva som lärarna till inkludering."

Källa

Många intressanta kommentarer under artikeln också! Så här står det i en av dem:

"Jag började mina föreläsningar med att beskriva Autism och Asperger. Nu efter ett år har jag vänt till att beskriva hur de "normala" fungerar eftersom jag inser mer och mer att jag med diagnos har sällan problem men de normala har enorma problem med attityd, värderingar och fördömande." 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-11-13 14:21 #1 av: Loris M

När det gäller barn med autism, brukar tidiga intensiva insatser vara vanliga i förskolan. Det innebär att barnet tränar på olika sociala färdigheter enskilt och upprepade gånger för att sedan kunna applicera dem i samspelet med andra barn och vuxna. Det innebär oftast att både föräldrar och förskolan har samma program. Nu visar en avhandling av Åsa Hedvall att det vanliga arbetssättet i förskolan fungerar fint även för barn med autism. Med andra ord behövs inte särskild träning. 

Något annat som hon menar i sin avhandling är att det som spelar roll är barnens ursprungliga begåvning och inte sättet man tränar på. Hon menar också att det innebär för en del barn med utvecklingsstörning och autism, att dessa intensiva insatser inte ger resultat. Samt att pedagoger ska sänka kraven (?!) och förenkla för barnet. 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2015/05/20/tydlighet-viktig-barn-autism

Det här är något som jag själv reagerar på. Att sänka krav är det sista vi ska göra. Det är som att i förväg bestämma att just det här barnet inte kan utvecklas längre än så här. Lärarnas och förskollärarnas höga förväntningar, både när det gäller barn i behov av särskilt stöd men även barn/elever generellt ) är bland de främsta framgångsfaktorer (har forskning visat) när det gäller hur långt ett barn kan komma kunskapsmässigt. Det är inte bara jag, utan flera andra (forskare, sakkunniga, verksamma m.fl.) har reagerat och skrivit en artikel som svar på Hedvalls slutsatser och skriver så här: 

"För att ett barn med autism ska kunna dra nytta av den naturliga miljön och sam-varon med andra barn krävs särskilda pedagogiska anpassningar som bygger på specifik kunskap om autism. Man vet att barn med autism, med sitt annorlunda tänkande, behöver längre tid och fler upprepningar för att lära sig. Enligt Hedvall så ger kanske inte specifik träning så mycket mer. Men det är precis det man vet att det gör! " Källa 

Hedvall svarar på deras kritik i en annan artikel och skriver bl.a. så här: 

"Jag beklagar att flera formuleringar i intervjun med mig, i Förskolan nr 5/15, kan misstolkas och vill betona att min forskning inte har undersökt förskolemiljöns betydelse för barn med autism. Det är självklart att förskolan behöver ha stor kunskap om autism och om de särskilda pedagogiska insatser och stöd som barn med autism har behov av. /.../  I vår studie kunde vi inte visa att de mest intensiva insatserna var kopplade till bättre resultat jämfört med de mindre intensiva insatserna och de riktade insatserna. Vi fann också att gruppen barn som inte hade en utvecklingsstörning gjorde större framsteg under perioden jämfört med den grupp barn som hade en utvecklingsstörning." Källa 

Vad har ni för tankar? Vad är er erfarenhet? 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.