2015-11-21 08:30 #0 av: Loris M

Skolan måste upprätta ett åtgärdsprogram (ÅP) när de befarar att ett eleven inte kommer att uppnå kunskapsmålen. Förskolan har inte samma krav, men det är ändå väldigt vanligt med ÅP även i förskolan (en del kallar det för handlingsplan).

Brukar ni upprätta ÅP när ni känner oro för ett barn av olika anledningar?