2015-11-28 19:03 #0 av: Loris M

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att granska förskolan under perioden 2015-2017. Det innebär att inspektörer kommer att besöka ett stort antal förskolor och granska förskolan inom flera områden. Bland annat kommer de att granska personaltäthet, gruppstorlek, trygghet, resursfördelning m.m. Resultatet kommer att presenteras i en rapport så småningom. 

Ni kan via länken nedan läsa om alla delprojekt (granskningar). Samt ta del av vägledande material och tidigare granskningar. Att läsa tidigare granskningar är väldigt bra tycker jag. Då kan ni se vilka områden många förskolor behöver bli bättre på och samtidigt kan ni relatera det till er egen praktik och reflektera över hur ni arbetar med dessa områden. De brukar alltid lyfta fram några goda exempel och då kan ni få lite hjälp med hur ni kan arbeta med ett visst utvecklingsområde. 

Källa