Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Utbildning och studier

Knappt några studenter underkänns på VFU

2015-12-02 15:40 #0 av: Loris M

"På 13 av 27 lärosäten underkänns mindre än 1 procent av studenterna på vfu:n, skriver myndigheten i sin rapport. En majoritet av de underkända studenterna blir underkända på grund av frånvaro, inte att de misslyckas att klara av att uppfylla målen. UKÄ anser det vara en anmärkningsvärt låg andel och uppmanar lärosätena att fördjupa sig i frågan och ta reda på varför så få underkänns."

Källa 

(VFU står för verksamhetsförlagd utbildning)

Det här är ett problem som även tagits upp på min arbetsplats. Problemet är ofta att det är handledare på förskolan/skolan som gör bedömningen om studenten är godkänd eller inte. Och sedan är det lärare på universitetet som är kursansvarig och examinator som ska rapportera in betyget. Hen har inget annat val än att förlita sig på handledarna. Men handledare är många gånger för snälla och även osäkra hur de ska bedöma. Många av dem har inte ens gått handledarutbildning.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-12-02 15:52 #1 av: Calcifer

Jag mådde väldigt psykiskt dåligt när jag började termin 4 och skulle göra VFU, så jag missade alla dagar med handledaren utom två. Hen ville inte ha mig där egentligen för hen jobbade varken i de ämnen eller i den åldersgrupp jag utbildade mig till men det fanns ingen annanstans för mig att ta vägen. För många elever och för få handledare med koll. Hen tog sig an mig för pengarnas skull, inget annat. Och enligt hen, när vi sågs för att stämma av allt innan VFUn var officiellt över, så "jag får betalt oavsett om du varit här eller inte."

Jag borde inte ha fått godkänt den terminen i VFUn, nej. (Nu i efterhand spelar det ingen större roll för jag kommer aldrig någonsin arbeta som lärare överhuvudtaget, men ja, det är ju bevis på en situation där man fått godkänt men inte borde ha det.)

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2015-12-02 16:10 #2 av: Loris M

#1 Och enligt hen, när vi sågs för att stämma av allt innan VFUn var officiellt över, så "jag får betalt oavsett om du varit här eller inte."

Det är helt oacceptabelt. Jag brukar alltid berätta för mina studenter att handledare får ersättning från universitetet och att de måste ha tid för dem. Jag har även uppmanat dem att i så fall informera oss. Berättar inte studenterna om situationen har inte vi en chans att veta. Jag vet att på en del universitet går universitetslärare på besök men det gör inte vi.

Sen vet jag också att det är för få handledare vilket inte gör saken bättre. Förra året hade vi stora problem med att hitta handledare och det var flera studenter (3-4) som hade samma handledare under samma tid och på samma förskola. Inte alls bra.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-12-02 16:14 #3 av: Calcifer

#2 Jag håller absolut med. Nu fick jag visserligen lysande beröm från den person jag hade som handledare mina första två VFU omgångar, och jag vet att hade jag gått dit hade jag fått lysande beröm den gången också. Grejen är att även om JAG vet att jag kunde ha gjort ett skitbra jobb, så visste ju knappast "handledaren" det. Jag hade ju kunnat vara helt opassande i läraryrket. Så nä, så borde det absolut inte få gå till.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2016-01-20 10:41 #4 av: Loris M

Mer om "snälla bedömningar" på VFU....

"– Trovärdigheten i bedömningarna blir låg när nästan alla blir godkända. Om man sätter sig in i målen för de sista vfu-kurserna förstår man att det måste finnas studenter som inte är tillräckligt mogna för att klara dem, säger Jana Hejzlar, utredare på Univer­sitetskanslersämbetet (UKÄ).

Hon är projektledare för en uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Den visar att endast 1,7 procent av studenterna blev underkända på sina vfu-kurser höstterminen 2014. Sex lärosäten underkände inte någon student. Någon statistik över hur många som normalt blir underkända på högskolekurser finns inte."

Källa

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-01-20 13:28 #5 av: Chilinöt

Jag läste till lågstadielärare för några år sedan (hoppade av efter 2år). När jag tänker tillbaka på min vfu så får jag nästan bara ont i magen. Min handledare var stressad hela tiden och det pratades ständigt om saker som kunde skrämma iväg mig. Det är väl bra att få en riktig bild på hur det kan sa ut, men när allt bara var jobbigt, så känns det ju inte toppen att gå bredvid en sådan handledare. Jag kände mig bara i vägen många gånger. Sedan blev hen sjuk och jag fick gå bredvid lata vikarier i ett par dagar istället. De gick ju hem tidigt och sen fick jag i stort sett sitta och rätta matteböcker.  Det fanns en annan VFU:are i en annan klass och hennes handledare var tvungen att sticka, så hon fick ha klassen själv. Kunde höra hur hon slet med klassen genom väggarna.
Kvaliteten på VFU:n kan jag ju inte säga var hög. I alla fall inte på skolan jag var, men det är väl inte lätt för lärare att ha ännu en boll i luften. Jag tror att man blir godkänd bara man är närvarande och för min del göra två egna lektioner.

Anmäl
2016-01-20 14:09 #6 av: Loris M

#5 Det är vanligt (och tråkigt) tyvärr att lärare ofta är stressade och har inte ens tid med studenter. Att studenter ska ha klassen själva är verkligen inte tanken (om det inte ingår i uppgifter från universitetet) och det är inte heller tänkt att närvaro ska räcka för godkännande. Men tråkigt att lärare lyfter fram det värsta med jobbet. Det är inte det ni behöver. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl