2015-12-06 09:59 #0 av: Loris M

Skolan är redan under stor press: Stora klasser, stor lärarbrist, många obehöriga..... men nu känner sig lärarna tvungna att gå ner i arbetstid för att kunna orka med sitt arbete. 

"Var femte lärare i Uppsala går ner i tjänstgöring för att orka med arbetet. Det visar färska siffror från LR Uppsala. Arbetsbelastningen är för hög, det systematiska arbetsmiljöarbetet brister och lärarna är missnöjda med rektorernas förmåga att organisera verksamheten. Det är några av resultaten från den enkätundersökning om lärarnas arbetsmiljö som Lärarnas Riksförbund i Uppsala genomfört."

Källa