2016-01-01 13:37 #0 av: Loris M

"Förebyggande arbete i förskolan kan minska sjukfrånvaro med mer än 20 procent, visar ett projekt i Västra Götaland./.../ I Ale kommun, norr om Göteborg, är förskolebarnen bra på att tvätta händerna. Så bra att sjukdagarna på förskolorna har gått ner med drygt 20 procent, enligt en undersökning sammanställd av Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska vid Västra Götalandsregionen.

Bakom siffrorna finns Hyfs, ett projekt som inleddes 2006 och har permanentats av Västra Götalandsregionen. 2012 hade Ales förskolebarn i åldrarna 1–3 år en genomsnittlig sjukfrånvaro som var högre än motsvarande siffra i Göteborg. Mellan 2012 och 2015 sjönk siffran med 23,5 procent, och som en följd av arbetet inom Hyfs har Ale i dag lägre sjukfrånvaro än den större grannkommunen."

Men som alltid blir det en fråga om kostnad. Stockholm exempelvis har valt att inte följa Västra Götalandsregionens exempel då de anser att frågan faller mellan stolarna. Det är i kommunen/förskolan som vinsterna görs, men det är landstinget som står för kostnaden. 

Källa