2016-01-18 21:10 #0 av: Loris M

Det här är verkligen alarmerande! 

"Vid en presskonferens på fredagen informerade skolledningen i Kalix om att nästan 50 procent av eleverna i årskurs 9 inte klarar behörighet till gymnasiet i dagsläget.

Det är mycket alarmerande siffror och därför kommer nu flera åtgärder sättas in på vårterminen.

En total analys av läget kommer att göras. Elevernas uppfattningar och pedagogernas syn kommer att kartläggas av en extern resurs. Uppdraget är att titta på vad som är bra kortsiktigt för att höja resultaten, men också vad som behöver göras för att undvika samma problem i framtiden. Ytterligare motivationshöjande insatser ska vidtas, dessa ska individanpassas"

http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/chocksiffran-halften-klarar-inte-skolan-9797638.aspx