2016-01-21 09:07 #0 av: Loris M

"Sedan lärarutbildningen gjordes om 2011 har intresset för utbildningen ökat. Antalet antagna ökade från runt 8 400 höstterminen 2011 till runt 12 400 i höstas,  skriver Svenska Dagbladet.

Totalt börjar nu runt 13 000 på utbildningen per år. Men siffran borde vara 21 000 för att undvika lärarbrist i framtiden, enligt rapporten. Siffrorna bygger på antagandet att bara drygt 65 procent av dem som börjar tar sin lärarexamen"

Källa

Att nå upp till den ovannämnda siffran är inte realistiskt. Det menar även utredare på UKÄ. En lösning kan vara menar han vidare, att annan personal ska ta över kringsysslor så lärare kan ägna sig åt yrkets kärnuppgifter. Funderar