2016-02-02 19:20 #0 av: Loris M

Det har blivit allt vanligare att arbeta i s.k. stora arbetslag. En modell som förskolepedagoger tycker om. Samtidigt visar en ny forskning från Göteborgs universitet att förskolepedagoger vill ha färre barn i barngrupper. Något som forskare menar är motsägelsefullt. 

"I en ny studie vid Göteborgs universitet som presenteras i den nya boken “Barngruppens storlek i förskolan – konsekvenser för utveckling och kvalitet” skriver forskarna att storarbetslagen är en trend inom den svenska förskolan.

Ofta gillar förskollärarna modellen, eftersom det gör verksamheten mer flexibel för arbetslaget om någon till exempel är sjuk och det behövs vikarier.

Men modellen är enligt forskarna inte optimal för barnen, eftersom de får för många relationer att förhålla sig till, både till andra barn och till vuxen personal. Tidigare studier har visat att för många relationer kan innebära en stor påfrestning på barn, och speciellt de yngsta i verksamheten.Tanken med storarbetslag är att barnen ska delas in i mindre grupper under dagen.

Utifrån våra erfarenheter är det långt ifrån alltid det sker i praktiken. Ofta delar man bara in barnen i mindre grupper under en begränsad tid på dagen, ofta är det på förmiddagen innan lunch, säger Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, som gjort studien tillsammans med Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i Early Childhood Education, samtliga vid Göteborgs universitet." Källa 

Vi har skrivit tidigare att samma forskare fått i uppdrag av Skolverket (som i sin tur fått det i uppdrag av regeringen) att ta fram riktlinjer för barngruppernas storlek. Men de vägrade att uppge ett maxtak och menade att frågan är komplex. GalenSå klart att frågan är komplex men ett maxtak skulle underlätta för pedagoger och göra det svårare för ledningen att "trycka in" så många barn som möjligt i en och samma barngrupp. Men nu tar de upp det igen och skriver:

– Våra fallstudier på tolv förskolor runt om i Sverige visar att små grupper inte nödvändigtvis leder till ökad kvalitet. Antal barn är en viktig faktor, men det finns andra. Förskollärarnas utbildning och kompetens är avgörande. Även sammansättningen av barn i gruppen sett till ålder, olika behov och barnens socioekonomiska bakgrund spelar in, säger Pia Williams. 

Alltså, det visste vi ju också. CoolDet finns väl knappast någon pedagog som tror att bara vi har färre barn i barngrupper så kommer kvalitet att bli bättre av sig självt. Så klart att det är andra faktorer som spelar in, men att införa ett maxtak är en bra början och gör att både barn och vuxna får en mera trivsam miljö.