2016-02-12 09:04 #0 av: Loris M

SCB har precis kommit ut med en ny rapport om utbildningsnivån hos befolkningen. De har även tittat på sambandet mellan föräldrarnas och barnen utbildningsnivån. Samt i hur stor utsträckning barnen väljer samma yrke som föräldrarna (när det gäller högutbildade). De konstaterar: 

"Av de läkarutbildade mellan 30 och 34 år har 23 procent minst en läkarförälder. För grundskolelärare är siffran 6 procent. Det gör läkarutbildningen betydligt mer smittsam än både civilingenjörsutbildning (14 procent har en civilingenjörsförälder) och förskollärare (9 procent har en förälder med förskollärarutbildning)."

Källa