2016-02-24 19:38 #0 av: Loris M

"25 november förra året fattade utbildningsnämnden beslut om att införa ett förbud mot alla nötter, jordnötter och mandlar i de kommunala skolorna. Bakgrunden till beslutet var då att det kommit fram att flera skolcaféer sålde produkter med nötter, som exempelvis choklad. Förbudet i skolorna infördes 1 januari i år, men då omfattades förskolan inte av beslutet.  

Nötter, jordnötter och mandlar kan utlösa svåra och ibland till och livshotande reaktioner hos dem som har allergier. Eftersom det finns barn även inom förskolans verksamhet som har nötallergi, vill utbildningsnämnden införa nötstopp även i den verksamheten för att minimera riskerna."

Källa