2016-03-18 16:57 #0 av: Loris M

Specialpedagogiska skolmyndighet, Skolverket och Skolinspektionen har undersökt villkor i skolan och förskolan för barn med funktionshinder under de senaste fyra åren och konstaterar att....

"Myndigheternas övergripande slutsats att det i princip inte har skett någon förändring alls när det gäller de nationella inriktningsmålen. Dessa mål handlar bland annat om att varje barn och elev ska få förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. 

Några ljuspunkter finns dock, när det gäller vissa delmål: Det finns en större kunskap i dag om hur skolornas och förskolornas lokaler kan bli mer tillgängliga för funktionshindrade. Och det finns en större kunskap om var man kan få råd och stöd om de här frågorna."

Källa