2016-03-18 17:28 #0 av: Loris M

Skolinspektionen har precis publicerat sin årliga rapport om erfarenheter och resultat av tillsynen som de genomfört under förra året. 75 av 290 kommunala förskolor (med offentliga huvudmän) har fått tillsyn och Skolinspektionen och brister har konstaterats i drygt 70% av förskolorna.

"Drygt två av fem huvudmän uppvisade brister inom det område som rör förutsättningar för utbildningen på förskolan. Bristerna inom detta område handlade främst om att huvudmannen inte ser till att förskolan medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. En nästan lika vanligt förekommande brist rör huvudmannens rutiner för att ta emot och utreda kränkningar av barn." (s. 56)

Under 2015 inkom 347 anmälningar mot förskolor. 305 mot offentlig huvudman och 43 mot fristående. I 47 fall riktade mot offentlig huvudman konstaterades brister och i 4 fall när det gäller fristående. 

Hela rapporten hittar ni här! Omfattar alla skolformer och förskolan nämns på s. 55-58.