2016-03-29 08:09 #0 av: Loris M

"Under de senaste fem åren har Göteborgs stad fällts flest gånger i landet för brister inom särskilt stöd i skolan. I fjol fick kommunen kritik 38 gånger för brister. Det är första året som Göteborg landar på samma nivå som Stockholm – åren innan dess har Göteborg kritiserats oftare än Stockholm.

Främst är det föräldrar i högutbildade och ofta välbärgade områden där skolresultaten är goda som anmäler.

I stadsledningskontorets årliga socioekonomiska kartläggningar utmärker sig områdena genom en hög andel invånare med eftergymnasial utbildning och medelinkomster över snittet. Tillsammans stod stadsdelarna Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och Västra Göteborg för mer än hälften av fjolårets 62 anmälningar till Skolinspektionen gällande särskilt stöd."


Källa