Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Skola och förskoleklass

Är förskoleklassen obligatorisk?

2016-04-02 19:15 #0 av: MelodyX

Kort fråga: Kan någon tala om ifall den är obligatorisk ? Jag har googlat, bara hittat förslag på att den ska bli det och i så fall borde ha blivit det nu, men jag har inte hört att den skulle ha blivit det? 

Anmäl
2016-04-02 19:32 #1 av: Loris M

Nej, inte än. Men det är troligt att det blir så. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-02 19:53 #2 av: MelodyX

Ok. Men då hinner den förhoppningsvis inte bli det under hösten? 

Anmäl
2016-04-02 20:20 #3 av: Loris M

Nej, det tror jag inte. Med tanke på hur de är oense inom olika partier skulle jag tro att det dröjer ett tag innan de fattar ett slutgiltigt beslut. Sådana stora förändringar brukar dessutom inte införas hastigt. Det tar tid att planera och skulle det börja gälla från hösten så är det redan lite sent att informera om det bara drygt två månader före sommarlovet. 

Men det är bara vad jag tror baserat på min erfarenhet. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-03 10:10 #4 av: Magi-cat

#3 Vet du hur partierna står i frågan utåt sett? (Bara nyfiken.)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-04-03 10:27 #5 av: Loris M

#4 De borgerliga och SD vill avskaffa förskoleklass (sist jag läste om det) och istället göra grundskolan 10-årig. Vänster vill att förskoleklassen ska vara en egen skolform men att den görs obligatorisk. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-03 10:38 #6 av: Loris M

MelodyX,

Ser nu att jag hade rätt i mina gissningar. Ändringar kommer att börja gälla som tidigast nästa år.

"Grundskoleutredningens förslag om att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att skolplikten sänks till sex års ålder. Den obligatoriska förskoleklassen föreslås bli införd läsåret 2017/2018."

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/10/02/forskoleklassen-foreslas-bli-obligatorisk-politisk-strid-vantar

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-03 11:15 #7 av: MelodyX

Aha ok. Jag har inga problem med en tio årig grundskola egentligen, det fungerar bra i det engelska systemet men jag tror inte det räcker som den svenska skolan ser ut idag (de flesta barn går ju i förskoleklass så skillnaden blir ju inte så stor egentligen). Jag tror däremot man måste sätta sig ner och fundera hur vi vill ha skolan. Engelska systemet, som vi är vana med, har en betydligt striktare skola. Det är både plus och minus men de gånger jag har vikarerat i skolan här i Sverige har jag känt att jag inte vill ha mina barn i den svenska skolan just för att det är liv och bråk och tjafs på lektionerna, det skulle ALDRIG förekomma på Malta, utan där är det arbetsro och respekt för sina klasskompisar och sin lärare och andra vuxna som gäller. Det tycker jag är bra. Och tyvärr, det lilla jag kan jämföra av egen erfarenhet, gör att jag är mycket tveksam till att det blir bättre av en tioårig grundskola om man inte sätter sig ner och tittar på de andra problemen som den svenska skolan har. 

Hur som helst, det var offtopiq. Min dotter börjar förskoleklass i höst och jag har fått stipendium för att läsa arabiska och göra forskning i Kairo, så det var mest därför jag rekade eftersom barnen kommer att följa med de sex veckorna jag blir borta om allt löser sig. Jag ska ta kontakt med skolan ändå redan nu tror jag.

Anmäl
2016-04-03 11:25 #8 av: Loris M

#7 Vilken spännande höst ni har framför er! Kul! 

Håller med, det är är mycket som behöver bli bättre i svensk skola och att göra förskoleklass obligatorisk är kanske inte den största, bästa och mest akuta förändringen vi behöver. Men jag skulle gärna se att förskoleklass förblir en egen skolform. Om den avskaffas kan hoppet från förskola till skola och "allvaret" bli för stor för många barn. Både forskare, lärare och politiker har värnat om förskoleklassens betoning på det lustfyllda lärandet där lek får mycket plats. Något som säkert försvinner om skolan blir tioårig. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-03 11:40 #9 av: MelodyX

Ja jag håller väl egentligen med. Om man ska förändra den svenska skolan är jag tveksam till att förskoleklassen är rätt början på tråden. 

Ja, jag är jättesugen på att ta med barnen. Mannen följer ju med, han är van att röra sig i den kulturen och har bott i Kairo och skolan jag ska läsa på är välrenomerad så jag är inte så orolig över att ta med barnen dit, utan ser det som en utmärkt grej att visa dem religion och historia i verkligheten. Ska dessutom finnas en svenskförening i Kairo som har en del aktiviteter, bland annat barnomsorg, för barn om det kniper och dessutom både svensk och internationell skola (men för sex veckor känns det onödigt att skola in dem, för det). 

Jag tror det blir en fantastisk höst för oss med en del planering :-) 

Anmäl
2016-04-03 11:44 #10 av: Loris M

Det låter helt underbart! Och tänk vad många nya erfarenheter dina barn kommer att få. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-03 11:46 #11 av: MelodyX

Ja vi får väl se om skolan är lika imponerade, bor ju på en liten, skyddad ort som globalisationen inte riktigt hittat till än Lyssnar på musik

Anmäl
2016-04-03 11:48 #12 av: Loris M

Det är ju en erfarenhet det också. Skrattar

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-08-04 10:32 #13 av: Loris M

Drygt ett år senare har de inte kommit så mycket längre än sist vi diskuterade det.

"Frågan om att göra förskoleklassen obligatorisk tog i dag ett steg framåt när regeringen lämnade in ett förslag till lagrådet. Det är en viktig förändring trots att det nu bara är några tusen barn varje år som inte går förskoleklassen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Förskoleklassen ger en väldigt bra jämlik start i att man lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. Det är också viktigt för att förskoleklassen aldrig ska hamna vid sidan av. Många rektorer och huvudmän har missat förskoleklassen i planering och skolutveckling för att den inte är obligatorisk. Nu ändrar vi på det, säger Gustav Fridolin, (MP) utbildningsminister.

Förändringen vill Gustav Fridolin vill se fårn hösten 2018. Frågan om hur han ska lyckas övertyga den majoritet av allianspartier och Sverigedemokraterna i riksdagen som har uppmanat regeringen att istället införa en tioårig grundskola kvarstår. Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill alltså ta bort förskoleklassen och istället införa ett fyraårigt lågstadium."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6750233

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-08-05 16:04 #14 av: Loris M

Uttalande från regeringskansliet: 

"Regeringen har idag beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan."

Det skiver också att lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och börjar tillämpas höstterminen 2018. Det står även att det även i förutsättningen ska vara möjligt för barn att börja tidigare i förskoleklass liksom senare om det finns särskilda skäl. 

Det är ca 2% av alla sexåringar i Sverige som idag inte går i förskoleklass. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-10-07 21:12 #15 av: Loris M

Och nu ser det ut som att förslaget snart ska gå igenom...

"Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget."

http://skolvarlden.se/artiklar/obligatorisk-forskoleklass-blir-verklighet

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-10-07 21:59 #16 av: Loris M

Mer om debatten och varför alliansen säger nej till förslaget. 

 https://www.svd.se/alliansen-lat-sexaringarna-fa-borja-forsta-klass

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-11-15 19:52 #17 av: Loris M

Beslutet kom idag:

Beslut

Förskoleklass blir obligatoriskt (UbU7)

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skolstart-vid-sex-ars-alder_H501UbU7

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.