2016-04-05 21:06 #0 av: Loris M

Jag undrar hur det ser ut i era kommuner när det kommer till olika former av kompetensutveckling. Får ni lov att läsa någon kurs på universitet för verksamma pedagoger eller är det mera era arbetsgivare som brukar "massutbilda" alla i kommunen inom ex. matematik, språk m.m.? Jag vet att det var många som läste kursen om dokumentation, uppföljning och utvärdering (som finns på flera lärosäten) i samband med att förskolans läroplan reviderades. Har någon av er läst den eller någon annan kurs? Jag vet också att dessa kurser riktas till förskollärare eftersom det finns förkunskapskrav för att kunna läsa kursen. 

Hur ser det ut hos er? Får både förskollärare och barnskötare kompetensutveckling?