2016-04-15 18:00 #0 av: Loris M

Jag vet inte om ni brukar läsa rapporter från Skolinspektionen, men det är väldigt bra att göra det tycker jag. Dels är det bra att se inom vilka områden de har gjort kontroller och att ni får chansen att vara självkritiska och fundera över hur ni på era förskolor arbetar med dessa områden. Dels kan ni få lite inspiration eftersom de alltid brukar lyfta fram några goda exempel som de hittat. 

Alldeles nyligen publicerade de en ny rapport "Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015-2017". Jag har inte hunnit läsa igenom den så berätta gärna om ni hittat något intressant. 

"Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Ett syfte är att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Granskningen identifierar också framgångsfaktorer och beskriver dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet. Uppdraget delredovisas till regeringskansliet vid tre tillfällen, en gång per år. Detta är den första delrapporten, som beskriver resultat och erfarenheter från projekt som drivits under 2015"

Källa