Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Yrkesprofession

Krav på introduktionsperiod för nyanställda

2016-04-16 09:19 #0 av: Artlink

Vet alla här om att det fortfarande är lagkrav på introduktionsperiod med mentor för sk. nyanställda? (Begreppet adept är borttaget)

Det råder viss förvirringoch det är dyrt för huvudmannen att dels metala vikarier för mentorn som lämnar sin arbetsplats och dessutom för den nyanställde när samtal mellan mentor och nyanställd förs. Jag vet att vissa huvudmän försöker smita undanoch nämner inte alls om den nyanställdes rättigheter alternativt erbjuder och avböjer den nyanställde så låter man det bero. 

Båda dessa fall strider mot de regler som kom 2015

Hur många erbjuds detta av arbetsgivaren? 

Får ni utbildade mentorer? 

Kräver ni mentorer? 

Vet ni vad det innebär? 

Kräver arbetsgivaren att ni går ett introduktionsår mot er vilja?

Sedan sommaren 2014 slopades bedömningen från mentor och chef/rektor och sedan dess får nyexaminerade sin legitimation med sin examen.
Sedan 2015 finns en förtydligande publikation från skolverket om introduktionsåret där det tydligt framgår att och varesig huvudman eller nyanställd KAN välja bort introduktionsperioden med en mentor. Däremot finns inte kravet på att mentorn behöver ha en speciell mentorsutbildning, vilket enligt mig är helt vansinnigt. Kräv det! 

LÄNK till skolverkets publikation

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl
2016-04-17 16:50 #1 av: Artlink

REKTORN ELLER FÖRSKOLECHEFEN SKA:
• ansvara för att introduktionsperioden planeras på sådant sätt att läraren eller förskolläraren ges tillräckligt stöd utifrån sina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmåga att fungera självständigt i sin yrkesroll. Läraren eller förskolläraren ska själv kunna påverka hur det egna utvecklings- behovet under introduktionsperioden bör tillgodoses
• utse en mentor till den lärare eller förskollärare som genomför introduk- tionsperioden. Mentorn ska så långt det är möjligt ha samma behörighet som läraren eller förskolläraren
• se till att mentorn ges förutsättningar och tillräckligt stöd för att kunna fullgöra sin uppgift
• utforma introduktionsperioden så att läraren eller förskolläraren ges möjlighet att fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt

Förtydligande Klippt ur SKOLFS 2014:44:
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den introduktionsperiod som en huvudman enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800) ska se till att en lärare eller förskollärare genomför i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas.

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl
2016-04-17 21:53 #2 av: Loris M

Hoppas att någon som jobbar kan svara för jag har ingen aning hur det ser ut idag. Där jag jobbade (för tre år sedan) så hade nyanställda mentorer och dessa var tvungna att utbildas till mentorer innan de kunde ta sig an en nyanställd.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-20 07:58 #3 av: Artlink

Kravet på utbildade mentorer finns inte i lagtext men jag hoppas alla huvudmän förstår vikten av en mentor med rätt kunskap för uppgiften. jag trodde jag hade den, innan jag gick utbildningen. Först nu förstår jag skillnaden.

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.