2016-05-02 09:18 #0 av: Loris M

Lärarförbundet kommer med förslag på hur pedagogernas arbetssituation kan förbättras och yrket göras mera attraktivt. 

"Förskollärarna lägger grunden för barns utbildning och det barnen lär sig tidigt bär det med sig hela livet. Just nu växer Sverige och många förskolor får nya barn - samtidigt som lärarbristen är stor. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och göra yrket mer attraktivt är smart politik."

Källa

De föreslår bland annat:

"Låt förskollärare vara förskollärare
Att arbeta som lärare i förskolan är ett kvalificerat uppdrag. Ändå är förskollärares arbetsvardag full av arbetsuppgifter som inte kräver lärarutbildning – administration, städning, vaktmästeri. Prioritera lärarnas kärnuppdrag och frigör tid till att planera, följa upp och utveckla undervisningen/den pedagogiska verksamheten. 

Satsa på kompetensutveckling
Lärares systematiska kompetensutveckling är eftersatt och sker ofta på lärarnas egen bekostnad. Vid årsskiftet avslutades det statliga förskolelyftet, och vi har inte fått några signaler om en ny satsning. Förbättra villkoren och ge förskollärare tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. "

Se hela listan här!