Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Forskning

Spännande uppdrag!!!

2016-05-06 08:49 #0 av: Artlink

Min kommun kontaktad av universitetet vi tillhör. De hade fått i uppdrag att samla ihop förskollärare och lärare med kompetens att kunna avgöra kunskaper och brister av kunskap i kåren på uppdrag av ett nytt institut: Skolforskningsinstitutet. Det skapades för att kunna fördela medel mot forskning riktat för att öka barns lärande och kunnande i förskola och skola. -Vad är bristerna idag, hur kan vi fylla luckor med kompetensutveckling, vilken forskning fattas?

Jag fick rollen att representera förskollärarna tillsammans med lärarrepresentnter från olika stadier inom skolan från Värmlands län. Vilken ära!!!

Vi reste från Sveriges alla hörn och samlades i Solna för ett år sedan. Väl där delades vi in i grupper för att brainstorma en hel dag. Det var fantastiskt givande! Så mycekt underbara människor som brinner för sitt yrka på ett och samma ställe.

Vi vaskade fram de viktigaste punkterna som gör att kunskapsbrister uppstår och listade dessa. Brist på tid var en av dem. Vi fick då veta att alla vi 90 representanter som var kallade inte kommer kunna medverka samtidig vid sållningen av forskningsprojekt. Det skulle bli för rörigt och tidskrävande att få allas åsikter om varje beslut. Då skulle istället en lärarpanel med någon eller några representanter ur varje grupp utses som skulle tillfrågas om råd osv. 

I veckan fick jag detta mejl:

Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela medel för praktiknära forskning om förskola och skola inom områden där relevant sådan forskning saknas. Forskningen som institutet finansierar kännetecknas av ett kunskapsintresse som i första hand avser att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt i undervisningen, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

 

Vill du vara med i Skolforskningsinstitutets lärarpanel?

 

Vi har nyligen öppnat 2016 års utlysning av forskningsmedel för praktiknära forskning om skola och förskola. Det är centralt för oss att ansökningarna är relevanta i relation till förskollärares och lärares undervisning och för barns och elevers utveckling och lärande. Förutom att beredningsgruppen, och i vissa fall externa granskare, ska bedöma ansökning­arnas relevans och vetenskapliga kvalitet ska därför även företrä­dare för de verksamma ges möjlighet att bedöma ansökningarnas rele­vans. Syf­tet är att ge det vetenskap­liga rådet ett brett underlag för sitt beslut om ansök­ningarna

 

 

Skolforskningsinstitutet kommer därför att bygga upp en lärarpanel med en stor grupp med för­skol­lärare och lärare som kan tänka sig att bidra i beredningsarbetet genom att bedöma relevansen i ett begränsat antal forskningsansökningar. Att gruppen måste vara stor beror på att vi inte i förväg vet vilka skol- och verksamhetsfor­mer, eller skolämnen som kommer att beröras. Hur många, och vilka, förskollärare och lärare som slutligt kommer att engageras beror på ansökningarnas inriktning och antal. 

 

Medlemmarna i lärarpanelen ska läsa följande avsnitt i ansökningarna:

o    Populärvetenskaplig sammanfattning

o    Bakgrund, syfte och frågeställning

o    Bedömningsområde 1:1 Angelägenhet och användbarhet

Mot bakgrund av läsningen ska varje medlem i lärarpanelen bedöma de ansökningar han eller hon har fått sig tilldelade med avseende på den föreslagna forskningens angelägen­het och användbarhet för utveckling och förbättring av undervisningen. Be­dömningen ska  endast göras på en fyrgra­di­g betygsskala- inga skriftliga bedömningar ska göras. Det kommer att finnas anvisningar detta. Underlaget för varje ansökan beräknas ta under en timma att läsa. Viss ersättning kommer att utgå.

 

Vi ser fram att höra från dig inom kort!


Jag svarade så klart att jag vill vara med! Vem vill inte läsa forskningsrapporter innan de ens är i bruk? Det här är fantastiskt intressant och inspirerande att få vara delaktig i! 

Redan dagen efter fick jag bekräftelse på att jag är med i lärarpanelen Tummen upp 

LÄNK till Skolforskningsinstitutet för er som vill veta mer eller kanske rent av skicka in forskningsförslag!

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl
2016-05-06 10:58 #1 av: Loris M

Åh vad spännande! Grattis!! Pokal Ett sådant uppdrag kan man ju inte tacka nej till, så klart. 

Det är ett jättebra initiativ tycker jag att bilda Skolforskningsinstitutet och att utlysa forskningsansökningar med fokus på praxisnära forskning. Det läggs så fruktansvärd stora pengar på forskning som är för svår, för filosofisk, för obegriplig och som är alldeles för svår att omsätta till praktiken. Alldeles för många forskningsprojekt kommer aldrig till nytta i praktiken. Mycket beror ju på att det är forskare (som många gånger saknar kunskaper om verksamheten de ska beforska ) som formulerar forskningsfrågor/problem. 

Det är kul att de börja inse att frågorna måste formuleras av de som jobbar i förskolan/skolan så att man utgår ifrån verkliga problem. 

Vad jag förstår så får inte forskare som söker pengar i denna utlysning komma med egna frågor utan måste från början hitta en samarbetspartner i verksamheten som de kan formulera frågorna tillsammans med. Jättebra!

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-05-21 09:50 #2 av: Artlink

Precis! Det var det vi diskuterade redan för ett år sedan; vilka brister har vi? Var behövs forskning? Det kan vara simpla saker som vi VET men som inget görs något åt för det finns ingen forskning. tex om barn mår bättre av små grupper med få pedagoger eller stora grupper med många pedagoger. Om stora rum eller flera små rum är bäst. Vi VET att barn mår bäst av små grupper med få barn i och nu finns det äntligen forskning på just detta. Skolverket har ju därför lagt fram ett förslag/riktlinje om hur många barn som bör ingå i en grupp. men det är trots atlet bara BÖR. Inga lagkrav ännu.

Ni som vill forska, skicka in era förslag!

Sajtvärd: Yoga & Meditation iFokus
Medarbetare: Stenar i Fokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.