2016-06-05 09:48 #0 av: Loris M

Fördelning av nyanlända elever är som bekant väldigt ojämn. 4% av landets skolor tar emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Som jämförelse, Rosengårdsskola i Malmö har inte haft en enda elev med svenska som modersmål på hela 14 år!! Vilket låter helt otroligt. Det fria skolvalet är en del av problemet tror jag, bostadssegregeringen en annan. "Skolan ska vara likvärdig" står det i skolans styrdokument och ärligt talat låter det bara väldigt tomt, meningslöst och som ett ouppnåelig ideologiskt mål. Vilar huvudet i handen

Elever på Rosengårdsskola (och många andra skolor med liknande förutsättningar) får allt annat än en likvärdig utbildning. En elev som SVT intervjuat har en önskan som egentligen ställer allt i ett perspektiv som visar hur snett hela systemet är: 

"– Det skulle vara roligt att träffa svenskar så att jag lär mig språket. Här hör jag mest afghanska och arabiska språk, säger Haia Abo Qarah på Rosengårdsskolan i Malmö"

Vilar huvudet i handen

"– I det stora perspektivet, om man tänker inklusion och integration, så är det viktigt att det inte blir en inlåsningseffekt, säger Annelie Van Lunteren, rektor på Rosengårdsskolan.

– Det är viktigt att våra elever inte fastnar här utan kommer vidare och blir en del av vårt samhälle.

Statistik från Migrationsverket visar att de nyanlända skolbarnen är väldigt ojämnt fördelade över landet. Vissa kommuner drar ett tungt lass då man tar emot många elever i förhållande till befolkningsmängden – som till exempel Borgholm där andelen nyanlända utgör 50 procent av kommunens ungdomar i åldern 15-17 år. /.../ På grund av det fria skolvalet måste de nyanlända eleverna och deras föräldrar övertalas för att fördelas jämnare mellan skolorna. De som har förutsättningar för att ta sig ifrån Rosengårdsskolan gör oftast det ganska fort, enligt rektor Annelie Van Lunteren.

– Ofta handlar det om elever med föräldrar som har hög utbildning. För dem som haft en svår flykt till exempel och kanske inte har med sig hela familjen hit blir det svårare."

Källa