2016-06-07 18:33 #0 av: Loris M

Det har skrivits mycket om våld och hot i skolan som lärare blir utsatta för, under den senaste tiden. I en färsk undersökning från Skolvärlden, framkommer det att var femte lärarstudent funderar på att hoppa av studier p.g.a. hot och våld. Det är oftast när de kommer ut på VFU som de möter den dystra verkligheten där de inte bara måste kunna hantera våldsamma elever utan även känner en rädsla inför att agera då de själva riskerar bli anmälda.

Min fråga är:

Har du blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier någon gång under tiden du studerat eller som verksam lärare/förskollärare/fritidspedagog?

(Det här är ett ämne som borde vara hela samhällets angelägenhet och jag ska inom kort skriva ett längre inlägg om det på Lika villkor)