2016-06-29 19:30 #0 av: Loris M

En ny lagändring som börjar gälla fr.o.m. augusti i år kommer att underlätta för skolor som köper in fjärrundervisnining i modersmål:

"Skolvärlden har tidigare berättat om hur små kommuner tvingas välja mot vilka regler de ska bryta. Antingen regler som säger att elever har rätt till undervisning och studievägledning på modersmålet, eller förbud mot fjärrundervisning.

Villkoret är att kommunen i första hand ansträngt sig för att själv ordna utbildningen."

http://skolvarlden.se/artiklar/fritt-fram-fjarrundervisning-i-modersmal