2016-08-10 18:07 #0 av: Loris M

"Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor med en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik. Insatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov. Ansökan för statsbidrag pågår mellan 17 juni och 19 augusti 2016.

Därför ska du delta

  • Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor.
  • Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling.
  • Utveckla din undervisning för att möta elevers individuella behov.
  • Använd det du lär dig direkt i verksamheten."

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/specialpedagogik-1.251359