Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Skola och förskoleklass

Förskoleklass har fått eget avsnitt i läroplanen

2016-08-15 19:06 #0 av: Loris M

Både förskoleklass och fritidshem har fått ett eget avsnitt i grundskolans läroplan. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli i år. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten samt öka likvärdigheten. 

"Förskoleklassen har fått en egen läroplan. Sedan första juli gäller nya texter om förskoleklassen i grundskolans läroplan som förtydligar syftet och det centrala innehållet. Undervisningen ska innehålla språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Pedagogiken ska vara en blandning av förskolans arbetssätt och skolans. Fantasi och variation nämns bland annat. Tanken om förskoleklassen som en bro mellan skolformerna lever alltså kvar.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar de nya skrivningarna.

– I den pågående politiska debatten om tioårig grundskola har det fantastiska arbete som bedrivs av förskoleklasslärarna uppmärksammats alldeles för lite. Nu är det dags att synliggöra det"

Källa 

Även förskolans läroplan har uppdaterats. Vet ni vad som är nytt? 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-08-16 13:21 #1 av: Loris M

Det här är nytt i förskolans läroplan:

"Förskollärare ska ansvara för att: 

•  I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

• Att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Arbetslaget ska:

• I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar"

(Samma länk som ovan)

Jag tycker att det är bra att de förtydligar detta och betonar utbyte av information. Avsnittet om samverkan med andra skolformer tycker jag är lite för fattigt innehållslöst. Inte konstigt att det saknas rutiner vid övergångar förskola-skola/fritidshem och att barn förlorar värdefull tid när deras nya lärare inte har fått information om vad för sort stöd barnet behöver och vad det fått för stöd.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.