Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Kvalitets- och utvecklingsarbete

Använder ni begreppet "undervisning"?

2016-09-10 17:28 #0 av: Loris M

Enligt skollagen ska undervisningen ske i alla skolformer, även förskolan, men Skolinspektionens granskning (som sammanställdes och publicerades för bara några dagar sedan) visar att det råder stor osäkerhet bland pedagoger och förskolechefer när det gäller att använda sig av begreppet. De använder hellre begreppet lärande och ser undervisning som något som ska ske i skolan.

"Det finns en otydlighet i hur undervisning ska bedrivas i förskolan. Barnen riskerar att gå miste om en rad tillfällen då de genom medveten undervisning skulle kunna få möjlighet att utvecklas och lära sig mer. Det visar Skolinspektionens granskning av 82 förskolor.

– Förskolorna erbjuder ofta barnen en rolig och meningsfull verksamhet, vilket är glädjande. Personalen ger också ofta barnen stöd och stimulans för att utvecklas. Men vi ser att många förskolor behöver undervisa på ett mer medvetet sätt för att ge barnen bättre förutsättningar att utvecklas och lära, säger Marie Sjöberg, projektledare, Skolinspektionen."

Källa

"Skollagen definierar undervisning som målstyrda processer som under ledning av lärare och förskollärare syftar till utveckling och lärande. Men förskollärare, arbetslag och förskolechefer tycks inte ha tagit till sig begreppet eller diskuterat dess innebörd i förhållande till arbetssättet i förskolan. Det finns en variation av förklaringar till detta och den främsta orsaken tycks enligt de flesta som intervjuats vara att undervisning är något som hör till skolans värld och att det inte hör hemma i förskolan. Uttryck som förekommer bland förskolechefer är att det ”är ett kluvet ord”, ”är ett negativt ord” och ”känns inte så bekvämt”. Dessa uttryck handlar mest om ordet som sådant men det förekommer också att förskolechefer klart anger att förskollärare inte undervisar i förskolan med hänvisning till att det då blir skola."

Källa

Vad har ni för tankar om det här? Använder ni begreppet? Undervisar ni?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-09-15 19:52 #1 av: Thiah

Jag, personligen, har svårt för ordet undervisa, det ger mig en negativ klang. Jag blev undervisad i skolan med resultatet att jag skolkade redan i år5. 

Däremot har jag haft lärare som lärt mig utvecklas och gett mig nya kunskaper.  De har med pedagogiska medel lärt mig vad jag behövt tillsamans med mig. 

Jag försöker dagligen lära "mina barn" saker. Senast igår experimenterade vi med magnetism.  Jag berättade saker som dom lärde sig men jag undervisade inte dom.  Men som sagt, för mig är undervisa ett väldigt negativt ord i sin ensamhet. 

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2016-09-15 19:57 #2 av: Loris M

#1 Jag tror att du satte fingret på något viktigt där. Det är säkert många som tänker som du - undervisning hör till skolan (det är bl.a. det som Skolinspektionen fått för svar från pedagoger) och genast blir det något dåligt och negativt. Många har nästan en personlig relation till ordet och förknippar det med sin skolgång. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-09-18 08:52 #3 av: Chilinöt

Jag tror också att många har den negativa synen på begreppet undervisning på grund av att ordet är kopplat till den egna skolgången med katederundervisning. Att koppla det till förskolan blir ju skrämmande. Sen tycker jag att pedagogiken i förskolan är mer stöttande och lite mer trial and error medan undervisning för mig betyder "så här gör du" vilket jag inte tycker passar in i förskolan. 

Anmäl
2016-09-30 20:10 #4 av: Loris M

Så här skriver forskaren och förskolläraren Christian Eidevald i tidningen Förskolan om undervisning:

"Undervisning syftar på målstyrda lärarledda processer för utveckling och lärande. Förskolan har dock, till skillnad från skolan, inte kunskapsmål som barnen ska uppnå. I stället är uppdraget att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Formuleringarna i skollagen har lett till osäkerhet i arbetslag, och på vissa håll även konflikter. Betyder det att endast legitimerade förskollärare får genomföra undervisning? Vad skiljer undervisning från annan pedagogisk verksamhet?

Det som går att säga med säkerhet är att skollagen inte är anpassad till förskolans förutsättningar. Ibland leker jag med tanken att anmäla en barnskötare som ”bedriver undervisning”. Om inte annat för att få en juridiskt prövad definition av gränserna mellan förskolans yrkesgrupper, eller helt enkelt för att visa det olyckliga i lagens formulering."

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2016/09/14/vem-ska-utbilda-vem

Intressant! Glad Reflektioner?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-10-12 07:53 #5 av: Loris M

Ni som har FB och är medlemmar i gruppen Förskolan.se kan ta del av en mycket intressant diskussion just nu. Christian Eidevald som skrivit artikeln ovan har skrivit ett inlägg där, där han försöker möta kritik som han fått. Flera "tunga namn" har gått ihop och skrivit en debattartikel där de kritiserar hans sätt att se på undervisningen.

Bra att det tas upp till diskussion för det behöver redas ut. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-03-07 18:24 #6 av: Loris M

Pramling Samuelsson och Williams har intervjuat pedagoger om hur de tänker kring undervisning i förskolan:

"I denna studie analyseras hur förskolans personal resonerar om att undervisa de yngsta barnen i förskolan. Fokusgruppssamtal har använts för att samla data från personal som arbetar med de yngsta barnens verksamhet. Billigs diskursteoretiska termer används i analyser av personalens resonemang om undervisningsbegreppets innebörder. Resultaten pekar mot två diskurser där krav och rättigheter utgör spänningsfält och där ett argument för något kan utgöra motargument i samma diskussion. Undervisning med de yngsta barnen utgör en del av en förskola i förändring. Med det i åtanke förstår vi personalens argument som motsägelsefulla när begreppet undervisning i förskolan beskrivs, något som kan ses både inom en diskurs och mellan diskurser."

http://forskul.se/tidskrift/nummer18/undervisningsbegreppet_och_dess_inneborder_uttryckta_av_forskolans_larare

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl