2016-11-19 16:47 #0 av: Loris M

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnens rättigheter och dagen uppmärksammas i många länder som barnens dag.

"I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. Då rekommenderades första måndagen i oktober, men regeringar fick själva frihet att välja datum.

I Sverige har sedan dess första måndagen i oktober varit Internationella Barndagen. UNICEF har valt att instifta Internationella barndagen (Universal Children's Day) just den 20 november. Och i Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar."

Källa

Många förskolor runt om i landet har uppmärksammat dagen genom en ljusmanifestation redan igår. Bland annat i Umeå, Höllviken, Kristianstad m. fl. 

Har ni uppmärksammat dagen på din förskola? Hur i så fall?

(Bild från Pixabay)