2016-11-19 16:53 #0 av: Loris M

"I helgen tågar förskolepersonal på Stockholms gator för bättre villkor. De gör det under huvudparollen: "Nej till ökad arbetsbelastning i förskolan!" I mitten av december vill politiker i Stockholm besluta om heltid för alla barn med föräldralediga föräldrar.

Denna reform går åsikterna isär om, bland såväl föräldrar som förskolepersonal. Men kristallklart är att reformen, innan den sjösätts, kräver kraftigt ökade resurser, vilket förskolorna hittills inte sett röken av. Runt om i landet ser vi liknande scenarier: kraven på förskolan duggar tätt, men resurserna uteblir. Tyvärr visar modern historia hur smärtsamt lätt politiker har tagit kvinnor inom offentlig sektors krav på förändring. Därför behöver förskolepersonalen hjälp. Förskolelärarna och barnskötarna är för få för att kunna skapa ett politiskt tryck själva.

Vi föräldrar måste ut på gatorna. Och alla som kallar sig feminister också för den delen.

Förskolan är inte bara viktig ur ett barnperspektiv: den är i allra högsta grad en feministisk fråga. Inte bara för att 96 procent av de anställda inom förskolan är kvinnor, utan för att en bristfällig förskola påverkar jämställdheten i stort."

http://www.etc.se/inrikes/vi-foraldrar-maste-ut-pa-gatorna