2017-01-20 19:34 #0 av: Loris M

Jag vet att det kan vara lite tufft att hinna med eller ens kunna ta sig igenom en avhandling eller en vetenskaplig artikel. Ibland kan det faktiskt vara minst lika inspirerande och räcka med att läsa examensarbeten för att få nya idéer, insikter och tankar. 

Malmö högskolan har samplat examensarbeten på förskollärarprogrammet från 2016 och publicerat dem på hemsidan. Sammanlagt 151 examensarbeten!

När ni går in via länken så hittar ni längst ner ämneskategorier men ni kan även använda sökfunktionen för att komma till det ämne som intresserar er. 

https://exbus2016.wordpress.com/blog/