2017-04-22 11:41 #0 av: Loris M

Skolinspektionen publicerade en ny granskning för två dagar sedan där de granskat 34 förskolor (tryck på länken så ser ni längst ner vilka) och hur de arbetar med flerspråkighet. Jag måste säga att jag är förvånad att läget fortfarande är nästan oförändrat om man jämför med tidigare granskningar. Jag vet att det görs många satsningar i kommuner, högskolekurser, olika former av fortbildningar i ämnet... Varför är pedagoger inte bättre på att möta flerspråkiga barn?

"Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Personalen skapar meningsfulla sammanhang och stöttar barnens ordförråd, talspråk och kommunikation.

Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. På flertalet av dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär."

Länken till Skolinspektionens rapport