2017-04-25 19:34 #0 av: Loris M

Har ni sett det här? 

Regeringen publicerade sitt pressmeddelande idag. En hel del områden i förskolans läroplan som ska ses över. Bra! 

Saknar ni något område? 

"Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse.

Den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor. Det kan bland annat få konsekvenser för likvärdigheten i barnens utbildning. Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra innebär att läroplanen ska förtydligas och uppdateras. Områden som ska ses över är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan."

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forskolans-laroplan-ses-over/